Така наречените дръг тестовете се използват широко по целия свят за откриване присъствието на наркотици или други забранени вещества в организма на хората.  Проверките за управление на моторни превозни средства (МПС) след употреба на наркотични вещества се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи чрез използването на тестове DrugCheck3000 и DrugTest5000, както и чрез химико-токсикологични лабораторни изследвания на кръв и урина.  

През последните години зачестиха случаите на фалшиво отчетени положителни проби за употреба наркотици при извършване на проверка от органите на реда именно с DrugCheck3000 и DrugTest5000. Това може да доведе до сериозни последици за тестваното лице като отнемане на шофьорската книжка за определен период от време, временно прекратяване на регистрацията на МПС, незабавно задържане, личен обиск, обиск на МПС-то и/или дома на лицето, включително неправомерно обвинение в употреба на наркотици или загуба на работата. 

Как и защо дръг тестовете могат да доведат до фалшиво положителни резултати? 

Обикновено дръг тестовете се извършват с помощта на мостра слюнка от тестваното лице. Този тип тестове са твърде чувствителни, те не са специфични за едно единствено анализирано вещество, а реагират на групи вещества с подобна химична структура, поради което и в голяма част от случаите дават положителен резултат за употреба на наркотици. Този резултат може да се дължи на употреба на лекарствени продукти от типа на болкообезболяващи, антидепресанти, а в по-редки случаи дори и на различни храни, напитки и др.   

Източник: Jan Baborák, Unsplash

Какво да правим в случай на фалшиво положителен резултат от дръг тест? 

В ситуации, в които водачите на МПС-та не са употребили наркотични вещества, задължително следва: 

  • да поискат да бъдат придружени до лечебно заведение от органите на МРВ, за да дадат биологична проба кръв или урина, резултатът от коятода докаже невинността им впоследствие; 
  • необходимо е заповедта за задържане да бъде оспорена в законоустановения 14-дневен срок, за да може впоследствие да бъдат претендирани и присъдени вредите от незаконното задържане от съда вследствие на фалшив положителен тест.  

Имаме ли право на защита при фалшиво положителен дръг тест и отрицателен резултат от биологична проба? 

За съжаление резултатите от биологичните проби (кръв и урина) отнемат изключително дълго време – между два и осем месеца, а понякога и по-дълго. През целия този период от тестваният водач търпи имуществени и неимуществени вреди от обстоятелствата, че шофьорската му книжка е отнета, регистрационните табели на автомобила му са свалени, изпитва негативни емоции като притеснение, напрежение, срам, безпомощност.  

След месеци дълго чакане, когато излезе резултатът от биологичната проба, който е отрицателен и чрез него се  установява, че водачът не е употребил наркотични вещества, всички претърпени от него вреди следва да бъдат обезщетени.  

Потърпевшият водач може да заведе дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) срещу държавата в лицето на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи за вредите, които е претърпяло вследствие на фалшиво положителен резултат от дръг тест.  

Разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ сочи, че държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Вреда е всяко накърняване на права или на законни интереси на дадено лице, като вредите могат да имуществени или неимуществени:  

  • имуществените вреди са тези, в следствие на които са претърпени конкретни загуби или не се е осъществило очаквано и сигурно увеличаване на имуществото – в настоящия случай например, ако лицето е заплатило такси за извършване на биологична проба, за възобновяване на регистрацията на колата, за монтиране на свалените номера и за пускане в движение и др.  
  • неимуществените вреди са болки и страдания, които нямат пряко материално изражение за пострадалия, но са накърнили личната му сфера – в настоящия случай например лицето е изпитвало дискомфорт, притеснение, срам, напрежение, чувство за произвол и безизходица др. 

При този тип дела размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Практиката ни по такъв тип дела сочи, че размерът на обезщетенията, които се присъждат от съда, зависи от множество и различни субективни фактори, касаещи конкретния случай.  

Ако се колебаете дали Вашите законни права и интереси са накърнени, може да се свържете с нашия екип, който има богат опит във воденето на дела в тази област. 

Публикувано на: 08/04/2024

адв. Кристияна Димитрова

Кристияна Димитрова е адвокат в Адвокатско дружество Георгиев и Петров от лятото на 2023г. Интересите й са концентрирани в сферата на гражданския и изпълнителния процес, като през 2022 г. преминава успешно курс по въпроси, свързани с Арбитража, към Арбитражния съд при Българска-търговско промишлена палата. Тя притежава знания и има придобит практически опит в областта на трудовото право, облигационното право, деликтното право, семейно и наследствено право. Адвокат Димитрова специализира и в областта на европейското право, и по-конкретно в защита на правата на пътниците по отношение на международния въздушен транспорт, както и в защитата на правата и интересите на физически и юридически лица по дела срещу държавата и общините за вреди.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.