корпоративни клиенти

Нормативни съответствия и регулации 

  • Общо административно право и съдействие по процедури по обществени поръчки; 
  • Търговско право;
  • Концесии; 
  • Правни рамки на регулираните пазари, по-специално в следните отрасли:
    • Енергетика  
    • Здравеопазване
    • Инфраструктура и транспорт. 

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.