Автомобилът в днешно време необходимост. Рано или късно на всеки се налага да премине през процедурата по закупуване на автомобил – именно затова решихме да ви представим основните стъпки, които трябва да предприемете и дави дадем съвети къде и как да действате.

Договор за покупко-продажба

дежурни нотариуси списък

За да се прехвърли собствеността върху автомобила от продавача на купувача, следва да се сключи договор (независимо дали покупко-продажба, дарение, замяна или друг).

Ако превозното средство не е регистрирано е достатъчно договорът да е в писмена форма. Ако автомобилът обаче вече е бил регистриран, договорът трябва да се сключи пред нотариус – изисква се писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Това може да се извърши при всеки нотариус в Р. България, без значение от адресите на страните по сделката.

Ако имате нужда от съдействие при изготвянето на договора или консултация по други въпроси, свързани със сделката, не се колебайте да се свържете с нас.

Преди сделката, нотариусът ще направи проверка дали върху пътното превозно средство има тежести (запори), дали автомобилът има платена застраховка, дали има валиден технически преглед, дали са платени данъците и др.

Какви документи са нужни за сключване на сделката за покупка на автомобил:

 • документит за самоличност;
 • свидетелство за регистрация на автомобила І-ва и ІІ-ра част (голям и малък талон);
 • удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издава се от всеки застрахователен брокер);
 • документ за платен данък върху превозното средство;
 • нотариално заверена декларация от неявил се съпруг (ако автомобилът е семейна собственост), в която е дадено изрично съгласие за продажба;
 • пълномощно с нотариално заверен подпис, ако някоя от страните се представлява от пълномощник;
 • декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания;
 • декларации за семейно положение от страните;
 • удостоверение за платен данък върху превозното средство

След сделката, купувачът трябва да заплати данък за придобиването на автомобила. Той е в размер на % от продажната цена или застрахователната стойност на колата, в зависимост от това коя е по-висока. Процентът е различен за всяка община, като се заплаща по тази, в която е регистриран постоянния адрес на купувача.

Условия за кандидатестване

Регистрация или пререгистрация в МВР

Следващата стъпка е за купувача, който задължително трябва да регистрира колата на свое име и да получи свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (талон), в което да фигурира като собственик.

 • При положение, че продавачът и купувачът са от една и съща административна област на страната, поради което не се налага смяна на регистрационния номер, а новият собственик не възнамерява да прави конструктивни промени по превозното средство, това може да се случи още в същия ден на изповядване на сделката при нотариуса.

Купувачът трябва да уведоми нотариуса, че иска да се възползва от тази административна услуга на ОДМВР и да плати 11 лева държавна такса, която нотариусът ще преведе чрез портала на МВР за електронни административни услуги.

След това купувачът следва да се яви на гише в Пътна полиция, където заявлението за промяна в регистрацията е подготвено с данните, получени от нотариуса, същото се отпечатва и се прави новото свидетелство за регистрация. Документите, които трябва да представи пред служителите са: копие на договора за покупко-продажба; квитанция за платена такса (предоставена от нотариуса) и документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“. При получаване на новото свидетелство за регистрация се връща старото.

 • Когато се прехвърля собствеността на регистрирано ППС и продавачът и купувачът са от една административна област, но не е заявена предварителна подготовка на документи и не е платена таксата при нотариуса, купувачът следва да се яви на гише в Пътна полиция, където подава заявление и прилага копие на договора за покупко-продажба, квитанция за платена такса (платена на място чрез банков превод или чрез ПОС-терминал) и документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“. При получаване на новото свидетелство за регистрация се връща старото.

В случаи, че се променя собствеността на ППС в различни области на Р. България, информацията за договора за покупко-продажба се получава автоматично след изповядване на сделката при нотариуса.

Задължението за купувача е да регистрира придобитото ППС в срок до един месец, като задължително представя превозното средство за идентификация и смяна на свидетелството за регистрация и регистрационните табели.

Купувачът следва да се яви на гише в Пътна полиция (по постоянен адрес), където подава заявление и прилага копие на договора за покупко-продажба,  квитанция за платена такса (платена на място чрез банков превод или чрез ПОС терминал) и документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“. При получаване на новото свидетелство за регистрация и новите регистрационни табели се връщат старите.

ВАЖНИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ:

Няма нужда продавачите да ходят в Пътна полиция, да регистрират договора за продажба и да искат заличаване на собствеността си. Сега това става автоматично в момента на изповядване на сделката при нотариуса.

За купувачите, които придобиват автомобил с регистрация в същата област, на гишетата на Пътна полиция изчакат само за отпечатването на свидетелството за регистрация (талона).

След извършване на регистрацията и получаване на новото свидетелство за регистрация, собственикът няма задължение да информира данъчната служба по местоживеене. Информацията до данъчните служби се подава ежедневно по електронен път.

Публикувано на: 11/04/2019

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.