Информационни технологии

Start-up виза в България

Едно от обществените очаквания към миграционната политика е тя да гарантира наличието на адекватни разпоредби, така че държавите да не...