Изпълнително производство

Кредиторът отговаря за настъпили вреди вследствие на грешно ЕГН на 1 лице

Как да реагирам ако ЕГН-то ми е сгрешено и съм осъден неправилно? Често на банки, топлофикационни дружества, ВиК и други...
Прочети повече

Перемпцията – привидното спасение на всеки един длъжник

Кога можем да говорим за перемпция? Когато взискателят (кредитор) по едно изпълнително дело (образувано при частен съдебен изпълните/държавен съдебен изпълнител)...
Прочети повече