съдилищата преустановяват дейност

С решение на Висшия съдебен съвет от 15.03.2020 г., всички съдилища преустановяват дейността си от 16.03.2020 до 13.04.2020 г. 

Няма да се разглеждат граждански и административни дела, както и наказателни.Изключения са делата за екстрадиция, мерките за неотклонение, дребното хулиганство, разрешенията за използване на специални разузнавателни средства; обезпечаване на бъдещи искове; обезпечаване на доказателства и други сходни. Отлага се приемането на документи, а справките по дела ще стават по телефона. Забранява се достъпът в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела. Същото се отнася и за служители на съда и съдии.

На следващо мясти всички процесуални срокове, започнали да текат преди обявяването на извънредно положение от Народното събрание на 13.03.2020 година ще бъдат спрени.

Това обяви министърът на правосъдието Данаил Кирилов на пресконференция н 15.05.2020 г, на която разкри мерките, които ще бъдат приложени с нов Закон за извънредното положение, в сферата на правосъдната система. Законът ще бъде приет през следващата седмица, като с него се въвеждат редица мерки и забрани, които регулират прилагането на извънредното положение.

Наред с всички административни и граждански производства, всички вече обявени процедури по публична продан и въвод във владение ще бъдат прекратени. Така след преустановяване на извънредното положение, съдебните изпълнители ще трябва да образуват нови процедури по съответните дела.

Съдебна ваканция по наказателните дела, обаче, не се предвижда.

С оглед минимизиране ефекта от извънредното положение върху бизнеса, държавата въвежда и други мерки. Сроковете за подаване на годишните финансови отчети, декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане и цялостното счетоводно приключване на дружествата ще бъде удължен – от 31-ви март до 30-ти юни 2020 г..

Нотариалните кантори също ще бъдат затворени, като проектозакона предвижда въвеждането на график на дежурни нотариуси, които да предлагат нотариални услуги по спешност. Със съдействието на Нотариалната камара ще бъде определен поне по един дежурен нотариус за всеки съответен нотариален район.

Публикувано на: 15/03/2020

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.