На 10.03.2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет препоръча на всички административни ръководители на съдилищата у нас да отложат насрочените съдебни заседания за срок до един месец. Изключенията за делата, които не са отложени, са описани в края на статията*.

отложени заседания

Кой съд отлага своите заседания и докога?

Върховен административен съд27.03.2020 г.
Окръжен съд – Ямбол11.04.2020 г.
Районен съд – Ямбол11.04.2020 г.
Софийски апелативен съд11.04.2020 г.
Софийски градски съд13.04.2020 г.
Софийски районен съд10.04.2020 г.
Районен съд – Шумен25.03.2020 г.
Районен съд – Търговище31.03.2020 г.
Окръжен съд – Русе11.04.2020 г.
Окръжен съд – Благоевград10.04.2020 г.
Районен съд – Благоевград10.04.2020 г.
Районен съд – Видин10.04.2020 г.
Окръжен съд – Видин10.04.2020 г.
Окръжен съд – Габроводо второ нареждане
Районен съд – Габрово10.04.2020 г.
Районен съд – Севлиево10.04.2020 г.
Апелативен съд – Велико Търново10.04.2020 г.
Районен съд – Велико Търново10.04.2020 г.
Районен съд – Белоградчик10.04.2020 г.
Районен съд – Ботевград10.04.2020 г.
Районен съд – Генерал Тошево11.04.2020 г.
Районен съд – Горна Оряховица03.04.2020 г.
Районен съд – Карлово10.04.2020 г.
Районен съд – Козлодуй27.03.2020 г.
Районен съд – Трън10.04.2020 г.
Районен съд – Никопол10.04.2020 г.
Районен съд – Плевен31.03.2020 г.
Районен съд – Провадия16.04.2020 г.
Раойнен съд – Перник10.04.2020 г.
Окръжен съд – Перник10.04.2020 г.
Районен съд – Разлог10.04.2020 г.

Информацията е актуална към днешна дата и е взета от официалните интернет-страници на съответните съдилища. В някои съдилища председателите са делегирали на председателите на състави да преценят дали да отлагат и да уведомят за това страните. Също така в няколко съдилища предстои вземане на решение за отлагане след 16.03.2020 г.

* Кои дела ще се разглеждат, въпреки така създалата се ситуация:

  • наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;
  • делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
  • искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
  • дела по несъстоятелност;
  • дела по Закона за защита от домашното насилие;
  • дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;
  • дела за осиновяване на дете;
  • други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

Публикувано на: 11/03/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.