20 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия, които желаят да защитят своята интелектуална собственост

Безвъзмездна финансова помощ при регистрация на търговска марка
Източник – bpo.bg

На интернет страницата на Патентно ведомство бе публикувано съобщение за нова антикризисна финансова мярка на Европейския съюз

„На 18.12.2020 г. беше учреден фонд от 20 млн. евро безвъзмездни средства (Ideas Powered for Business SME Fund), който ще предоставя ваучери за интелектуална собственост в помощ на малките и средни предприятия (МСП) със седалище в Европейския съюз. Чрез тях МСП ще получат достъп и ще се възползват от своите права на интелектуална собственост (ИС).

С новата схема, която ще бъде достъпна за всички предприятия в ЕС, отговарящи на официалното определение за МСП, се предлага финансово подпомагане под формата на възстановяване на разходи за заявки за марки и дизайни и за услуги за предварителна диагностика на интелектуална собственост (IP Scan), с максимален размер до 1500 евро на предприятие.“ – гласи съобщението.

Ако желаете да регистрирате своята търговска марка, но високите такси на институциите досега са били преграда за Вас, от Европейския съюз предлагат покриване на 50 % от основните такси за заявки за марки и дизайни чрез Фонд за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 милиона евро с цел да се помогне на малките и средните предприятия (МСП) да увеличат максимално активите си, обект на интелектуална собственост.

Екипът на „Адвокатско дружество Георгиев и Петров“ може да Ви помогне да защитите своята марка, дизайн или лого, като:

  • Ви консултираме в определянето на най-точните класове на стоки и услуги, в които да защитите марката си, както и относно териториялния обхват на защитата, която да потърсите, като съобразим сегашните и бъдещите Ви бизнес планове;
  • извършим оценка на риска за конфликт с по-рано регистрирани търговски марки;
  • Ви съдействаме в процеса по регистрация в съответната Служба по интелектуална собственост;
  • осъществяваме за Вас мониторинг за регистрирани марки, които нарушават Вашите права;
  • Ви съдействаме в процеса по получаване на финансовата помощ по гореописаната мярка.

Публикувано на: 14/01/2021

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.