Едни от най-бързо развиващите се сектори както в световната, така и в българската икономика

Недвижимите имоти и строителството са едни от най-бързо развиващите се сектори както в световната, така и в българската икономика. Поради бързия икономически растеж и покачването на цените на недвижимите имоти в страната, редица български и международни инвеститори започнаха инвестиции в този сектор на икономиката.

Нашият екип предоставя на всеки свой клиент пазарно и бизнес ориентирани съвети във всички аспекти на инвестиционното планиране. Благодарение на множеството ни контакти в сферата, ние можем да Ви препоръчаме специалисти, с които заедно можем да Ви преведем през целият инвестиционен процес.

Нашият екип може да Ви консултира във връзка с:

  • Правен анализ на собствеността;
  • Проектиране и строителство;
  • Прилагане на улична и дворищна регулация;
  • Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) и възражение срещу проект за такъв;
  • Придобиване на общински и държавни недвижими имоти;
  • Данъчни ефекти на придобиванията;
  • Финансиране на придобиванията;
  • Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни във връзка със собствеността;
  • Учредяване на право на строеж срещу обезщетение;
  • Получаване на удостоверение за търпимост.

Всеки един наш клиент ще получи изчерпателен правен анализ, който ще посочи всички възможни рискове и възможности при придобиване на недвижими имоти.