Борислав Симпличев

Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Работи и притежава задълбочени знания и практически опит в дружественото, вещното и енергийното право. Опитът му включва успешно приключване на множество казуси, свързани с регулация на имоти, сделки с недвижимости и разрешаване на проблеми с реализацията на проекти за възобновяеми източници на енергия. Експерт в изготвянето на правни становища с цел анализиране на рискове за осъществяване на различни инвестиционни намерения в енергийния сектор, както и задълбочени анализи на нормативната уредба.

Работни езици: български, английски.

Публикувано на: 14/12/2022

robert

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.