Снежанка Балджиева

Снежанка Балджиева е адвокат с експертиза в сферата на облигационното и вещното право, както и в търговското и енергийното право. Притежава опит в процесуалното представителство и арбитража. От 2020 г. активно консултира инвеститори в проекти за изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, като дава правни становища по въпроси, свързани с корпоративното структуриране и регулаторната рамка и изготвя правни анализи. Освен адвокат, Снежанка е и докторант по „Граждански процес“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и национален правен експерт към Spark Legal Network – консултантска компания с практика в целия ЕС. В периода 2019-2021 г. Снежанка придобива Диплома по Английско право и практически умения, както и Диплома по английско търговско право, издадени от Juris Anglia Scientia – образователна организация, създадена и управлявана от академичния състав на Юридическия факултет на Университета в Кеймбридж. Като студент, Снежанка членува в Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ – една от най-престижните студентски организации в Юридическия факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Публикувано на: 15/12/2022

robert

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.