(Не)подозираните особености на иска по чл.439 от ГПК

Съгласно чл.439 от ГПК длъжникът може да оспори изпълнението по едно изпълнително дело чрез иск в исков процес.

Фактите, върху които ще се  основава претенцията му следва да са възникнали след издаването на изпълнителния титул, съгласно ал. 2 на чл. 439 от ГПК. Много често, както в нашата работа, така и в съдебната практика, се случва да се образува изпълнително дело срещу длъжник с погасен по давност изпълнителен лист.

Какво може да направи длъжникът в случая?

В този случай длъжникът може да оспори изпълнението въз основа на чл. 439 от ГПК във връзка с чл. 124 ал. 1 от ГПК. В по-долните редове ще направим опит да очертаем правилната стратегия, която трябва да предприемете с оглед спецификите на едно подобно оспорване.

Немалка част от адвокатската ни практика се развива пред местно компетентните съдилища в София. Всички те са претрупани от работа и често един съдия се налага да гледа огромен брой дела. Поради този факт, един иск за оспорване на изпълнението по чл. 439 може да се проточи месеци, а често да надхвърли и една година ( по последния ни подобен случай, решението на първа инстанция излезе 18 месеца след завеждане на исковата молба).

Този модел е напълно неработещ за един длъжник, който търси съдебна защита срещу едно висящо изпълнително производство. Възможно е докато трае исковото производство по оспорване на изпълнението, съдебният изпълнител да събере цялото вземане на кредитора от длъжника и да прекрати изпълнително дело на това основание. В такъв случай, искът на длъжника по чл. 439 ще бъде недопустим поради отпаднал правен интерес ( липса на висящо изпълнително производство ergo липсва какво да се оспорва) и исковото производството  ще бъде прекратено. А на основание чл. 78 ал. 4 от ГПК разноските направени в хода на това производство ще бъдат присъдени на ответника-кредитор в изпълнителния процес ( адвокатско възнаграждение, юрисконсултско възнграждение и други сторени и доказани разноски).

В една такава патова ситуация, дори и ищецът-длъжник в изпълнителното производство да поиска да измени иска си, преминавайки от отрицателен установителен иск към осъдителен за неоснователно обогатяване ( чл. 55 ал.1 от ЗЗД) във фазата  на съдебното дире, то едно подобно искане би било оставено без уважение, тъй като представлява изменение на иска по основание и размер и противоречи на императивното правило залегнало в чл. 214 ал. 1 изречение второ от ГПК. Т.е възможно е, както на теория, така и на практика един добросъвестен длъжник в изпълнителното производство да не получи желаната от него искова защита, поради обективни пречки и независещи от него причини – забавено съдопроизводство. И нещо повече – да бъдат присъдени в негова тежест допълнителни разноски на другата страна в процеса.

Има ли изход за длъжника?

Решението на горната ситуация, към настоящия момент е едно единствено – още с исковата молба да се поиска обезпечение “спиране на изпълнението“ по изпълнителното производство. В този случай, трябва да сте готови да внесете гаранция в размер на 10%  (най-често е такъв размер) от материалния интерес на погасения по давност изпълнителен лист.

В този случай, дори съдебният изпълнител да изпълнява срещу длъжника и да събере цялата сума, то той няма да я разпределя към кредитора, докато висящото исково производство не се реши с влязъл в сила съдебен акт. ( в този смислъл и Определение №57/03.02.2020 по дело №2331/2019 на ВКС, II, т-о). По този начин ищецът през цялото време ще поддържа правния си интерес „жив“.

Публикувано на: 02/03/2020

адв. Димитър Петров

Адвокат Димитър Петров е практикуващ адвокат от 2016 г. и има дългогодишен опит като правен консултант в няколко големи търговски дружества. Специализирал е в сферата на гражданското и административното право. Тясна специализация в успешни съдебни производства срещу монополистите в сферaта на комуналните услуги. Докторант в катедра „Обща теория на правото” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.