Описаните в настоящата статия права на пътниците, когато използват железопътен транспорт, по принцип се отнасят до всички пътувания с влак в Европейския съюз.*

Отмяна или закъснение

Ако пътуването Ви с влак бъде отменено или закъснее, винаги имате право на подходяща информация за това, което се случва, докато чакате. Ако Ви съобщят, че ще пристигнете в крайната си дестинация със закъснение от най-малко 1 (един) час, имате право:

  • да се откажете от пътуването и да поискате възстановяване на платената цена на билета (в зависимост от обстоятелствата пълната сума или сумата за частта от пътуването, която не сте извършили). Възможно е също така да имате право на връщане до вашето първоначално място на заминаване, ако поради закъснението не можете да изпълните целта на своето пътуване, или
  • на превоз до вашата крайна дестинация при първа възможност или на по-късна дата, по Ваш избор. Това включва използването на алтернативен транспорт, когато влакът е блокиран и превозите по линията са преустановени;
  • на храна и напитки (пропорционално на времето на чакане);
  • на настаняване в хотел – ако се наложи да останете за през нощта.

Ако решите да продължите пътуването си по същия маршрут или да приемете алтернативен транспорт, възможно е да имате право на обезщетение. Минималната сума, която може да се изплати като обезщетение е равностойността на 4 евро и се заплаща за закъснение, както следва:

  • 25% от цената на билета, ако закъснението е между 1 и 2 часа;
  • 50% от цената на билета, ако закъснението е над 2 часа.

Внимание: няма да получите обезщетение, ако сте бил информиран за закъснението, преди да закупите билета си.

Ако смятате, че правата ви са били нарушени, можете да подадете жалба до железопътната компания, която трябва да ви отговори в срок от 1 месец. За да е валидно искането за обезщетение е необходимо да се подаде писмено заявление за обезщетение и възстановяване на сума при закъснение на влак. Заявлението, заедно с оригиналите на билетите и потвърждение за закъснението, се изпращат на адрес: „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, отдел КСППДМР, бул. „Мария Луиза“ № 114 а, София-1000. Приемането на заявление не означава автоматично потвърждение на обезщетението.

Ако не получите удовлетворяване на претенцията си, не се колебайте да се свържете с нас 

Изгубен или повреден багаж

Ако Вашата багажна пратка бъде изгубена или повредена по време на Вашето пътуване, Вие имате право на обезщетение, освен ако тя е била недобре опакована, негодна за превоз или от особен характер.

Какъв е размерът на обезщетението:

  • До 1300 евро на единица багаж – ако можете да докажете стойността на неговото съдържание.
  • 330 евро на единица багаж, ако не можете да докажете неговата стойност.

Наранявания и смърт

Ако пътник получи нараняване или загине при злополука с влак, пътникът или неговите наследници имат право на обезщетение с авансово плащане в срок от 15 дни от злополуката за покриване на непосредствените нужди (или на нуждите на неговите наследници). В случай на смърт, авансовото плащане е в размер на най-малко 21 000 евро на пътник.

Правно основание 

Правата на пътника са основават на Единни правила за договора за международен превоз на пътници с железопътен транспорт (CIV), на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците използващи железопътен транспорт, на Общите условия за превоз GCC-CIV/ PRR, на Наредба 43/2001 за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки и на Тарифата за превоз на пътници, багажи и колетни пратки във вътрешно съобщение на „ХОЛДИНГ БДЖ“ ЕАД.

*  Видно от съобщение на интернет страницата на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД „: „Прилагането на Регламент (ЕО) 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. в частта „Обезщетяване на стойността на билета“, при пътуване във вътрешно съобщение е отложено до 03.12.2019 г., съгласно Преходни и заключителни разпоредби от „Наредба 43 от 11.09.2001г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки“.“

Публикувано на: 02/11/2018

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.