Предстои Ви да се пенсионирате, но сте работили в повече от една държава? Искате да разберете как да получите пенсия в чужбина?

Тази статия цели да внесе яснота по поставените въпроси и да Ви помогне да навигирате пенсионните системи на различните държави.

Основното, което следва да знаете, е че всяка държава изплаща пенсия, която е:

  • пропорционална на стажа, който имате в тази държава
  • пропорционална на осигуровките, които сте внесли в нейната осигурителна система.

Започваме с това уточнение, за да развенчаем мита, че цялата пенсия на човек идва от една държава и че според това в коя държава се подадат документи, пенсията ще бъде по-малка или по-голяма.

Напротив, пенсията, която ще получавате след 10 години стаж в Гърция, например, е в един и същ размер без оглед това какво е било възнаграждението Ви в България, Белгия или Великобритания. Стажът в тези държави е от значение единствено, за да могат пенсионните служители в Гърция да преценят дали покривате изискването за определен брой години стаж. В случай, че това е така и те установят, че имате необходимият за Гърция стаж, макар и в други държави, ще Ви отпуснат пенсия, но само за 10-те години стаж там.

В разгледания пример част от пенсията Ви ще идва от Гърция, част от България и така от всяка държава, в която сте правили осигурителни вноски. Именно тези осигурителни вноски Ви дават правото да изискате обратно от държавата да Ви подкрепи във Вашата старост, понеже Вие сте им помагали с работната си сила и плащайки данъци и осигуровки.

Механизъм при подаване на заявление:  

  1. Ако това е първото заявление, което лицето подава, то следва да се подаде по настоящ адрес, а всяко следващо – в държавата, от която иска да получи пенсия (Например: имате настоящ адрес в България – подавате тук, но се оказва, че още не сте натрупали стажа/годините, необходими за получаване на пенсия в Исландия. В този случай НОИ отпуска пенсия, но осигурителният институт в Исландия – не, като в този случай след съответния период трябва да се подаде заявление директно в Исландия за задействане на процедурата там).
  2. При подаване на заявлението лицето трябва да упомене, че има стаж и в други държави, за да могат българските пенсионни органи да се свържат със съответните си колеги в другите държави и да установят действителния стаж, който лицето е натрупал.
  3. След проверката ще се установи какъв е общият стаж, който лицето има. Например, имате общо 37 години стаж, 15 от които в Исландия, то тогава НОИ ще ползва общия размер на стажа, за да определи каква пенсия да се отпусне (за стаж или за старост), но размерът ѝ ще се определи единствено от годините стаж в България. Тоест, НОИ ще отпусне пенсия спрямо стажа в България, а Исландия – спрямо този там. В резултат, всяка държава ще действа по собствените си закони – ще бъде получена българска пенсия за 22 години и исландска за другите 15 години.

Важно е да се отбележи, че първото заявление за пенсия, в която и да е държава има универсално действие и сезира едновременно пенсионните органи във всички посочени държави. Може да се окаже, че в един момент отговаряте на изискванията за пенсия в едната държава, но не и в другата (Пример: Възрастта в България е 64 години, а в Исландия 65 години). В този случай ще трябва да се подаде ново заявление към Исландия, когато изискванията бъдат покрити.

Генерално, следва да се има предвид, че всяка държава има различни изисквания за придобиване право на пенсия. В повечето държави, включително България, това са минимален стаж и възраст. Има държави, които добавят и изискване лицето да има местоживеене в страната през изминал период (в Исландия – поне 3 години за придобиване пенсия за старост).

В България пенсионирането се осъществява основно по следните два механизма:

  • обща пенсия за стаж при възраст от 61 г. и 6 м. за жени и 64 г. и 3 м. за мъже през 2020  + 35 г. и 10 м. стаж за жени или 38 г. и 10 м. стаж за мъже (но тези числа нарастват с всяка следваща година);
  • Или пенсия за старост при навършени 67 г. + минимум 15 години стаж;

Единственото неудобство, което може да се изправи пред Вас в процеса по придобиване право на пенсия, е фактът, че има държави, с които България все още няма сключени спогодби за социална сигурност. Такива държави са САЩ, Австралия, Япония, Китай, Турция и др. От това следва, че осигурителният Ви стаж в тези държави няма да се зачете при изчисляване на необходимия стаж за пенсията от НОИ.

Публикувано на: 16/09/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.