Украйна търсещи закрила правна помощ

Случващото се през последните дни между Русия Украйна вдъхна нов живот на забравения дух на войната. Мнозина ще кажат, че това се случва в тази Европа, която в голяма част от историята си е получавала едва няколко мига почивка, преди отново да стане арена на някой религиозен, етнически, национален или егоцентрично обоснован конфликт. Случващото се е още по-стряскащо, защото милиони животи бяха промени завинаги само за една единствена нощ – нощта на 24- ти февруари 2022 г.

Нашият екип, млад, буден и винаги търсещ високия професионализъм във всяко едно начинание отправя покана за съдействие към всички онези хора, чиито животи ще бъдат променени от войната в Украйна и ще се озоват на територията на Р. България.

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ е готов да предостави безвъзмездно своята юридическа експертиза на всеки потърпевш от войната в Украйна чрез консултация и съдействие в следните области:

  • получаване на българско гражданство;
  • получаване на документи, даващи право на работа на територията на Р. България;
  • стартирането на собствен бизнес на територията на Р. България;
  • защита на обекти на интелектуалната собственост, в това число – регистрации на търговски марки;
  • сключването на наемни правоотношения или закупуване на движимо или недвижимо имущество;
  • трайно установяване на територията на Р. България.

И тъй като житейските ситуации са много по-необятни от юридическите, оставаме на разположение и за други въпроси и консултации, различни от гореизброените. Ако Вие или Ваши познати имате нужда от съдействие във връзка с описаното по-горе, може да се свържете с нас на тел. +359 883 333 797, e-mail: office (at) gplawbg.com или на място в офиса ни на ул. „Московска“ № 21, вх. Б, ет. 3.

Предложената безплатна правна помощ ще бъде предоставена в съответствие с изискванията на Закона за адвокатурата. Екипът на дружеството си запазва правото да откаже предоставянето на безплатна правна помощ, ако счете, че не са налице предпоставките на закона за това или търсещият правна помощ представи неистински документи или се възползва от извънредната ситуация недобросъвестно.

Публикувано на: 28/02/2022

адв. Димитър Петров

Адвокат Димитър Петров е практикуващ адвокат от 2016 г. и има дългогодишен опит като правен консултант в няколко големи търговски дружества. Специализирал е в сферата на гражданското и административното право. Тясна специализация в успешни съдебни производства срещу монополистите в сферaта на комуналните услуги. Докторант в катедра „Обща теория на правото” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.