Международно частно право

Международно частно право

Международно частно право

Какви услуги предлагаме в областта на международното частно право?

  • Изготвяне на становища и съдействие по гражданскоправни въпроси от частен характер с международен елемент;
  • Предяваване на претенции и доброволно уреждане на отношения с авиокомпании за обезщетение при закъснял или отменен полет, както и при отказ от достъп до борда по Регламент 261/2004 г.
  • Консултации за възможностите за процедурата по издаване Европейска заповед за плащане и другите процедури за международни събиране на вземания;
  • Консултации в сферата на семейноправните отношения с международен елемент трансграничното наследяване;

За повече информация по горните теми или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.

200000
EUR

Над 200 000 евро обезщетения по Регламент 261/2004 от авиокомпании, събрани в полза на наши клиенти!