Потребителско право

Потребителско право

потребителско
  • Консултация и съдействие потребителски спорове и извънсъдебно предявяване на претенции за обезщетение при потребителски спорове;
  • Консултации за производствата пред КЗП;
  • Изготвяне на сигнали за нелоялни търговски практики;
  • Становища по издадени наказателни постановления;

За повече информация по горните теми или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.