ЗУТ

Приложение на уличната регулация и приложението му при разрешаването на строителство и въвеждането в експлоатация на строежите

Приложението на уличната и дворищната регулация е често срещан проблем при разрешаването на строителството и въвеждането на сградите в експлоатация....
Прочети повече