Без дейност

Предприятия без дейност

Какви са задълженията за търговци, са без дейност? Съществуват различни хипотези, при които е налице  липса на дейност/неактивност на търговско...