ЕС

Развод по взаимно съгласие – проблемът за личното явяване на съпрузите в съдебното заседание

Възможно ли неявяване на съпрузите и представянето им от пълномощник? Съгласно чл. 50 от Семейния кодекс при наличие на непоколебимо...