Какво представлява запорът и как да реагирате, ако попаднете в такава ситуация?

Едно от първите неща, които съдебният изпълнител прави при образувано срещу Вас изпълнително дело, е да наложи запор на заплатата Ви.

Запорът се налага с цел обезпечаване и принудително събиране на съдебно присъдените вземане. Ако кредиторът ти се е снабдил с подлежащ на изпълнение документ срещу Вас, той има право да се обърне към съдебен изпълнител за събиране на вземането си, включително и чрез налагане на запор на заплатата Ви. Това е възможно и в хипотезата на т.нар. в публичното пространство положение на „осъден без да разбере“ гражданин. 

Има ситуации, при които кредиторът може да поиска налагане на запор още преди длъжникът да е поканен да плати дълга си доброволно. Това в повечето случай не значи, че длъжникът вече е осъден и положението му е безнадеждно.

Съдебният изпълнител изпраща запорно съобщение до работодателя, който е длъжен да му отговори в тридневен срок дали признава вземането и дали е готов да удържа суми от заплатата ти. Законът обаче брани длъжника по отношение на частта, която не може да бъде удържана – а именно нетно трудово възнаграждение в размер на една минимална работна заплата. Тази гарантирана от закона част се нарича несеквестируем минимум.

Към м. април 2018 г. несеквестируемият размер на трудовото възнаграждение е 510 лева. Ако получавате над минималната работна заплата, частта, която работодателят ще Ви удържа, е регламентирана в гражданскопроцесуалния кодекс и зависи от това в какъв размер е трудовото възнаграждение, дали издържате непълнолетни деца и колко на брой са те.

Какви удръжни може да прави съдебният изпълнител?

Съгласно нормите на ГПК, аĸo ocъдeният пoлyчaвa мeceчнo възнaгpaждeниe дo paзмepa нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa (MPЗ) – 1/4 чacт, aĸo e бeз дeцa и 1/5, aĸo e c дeцa, ĸoитo издъpжa;

Aĸo ocъдeният пoлyчaвa нa мeceц мeждy минимaлнaтa зaплaтa и нeйния двyĸpaтeн paзмep – 1/3, aĸo e бeз дeцa и 1/4, aĸo e c дeцa, ĸoитo издъpжa;

Aĸo ocъдeният пoлyчaвa мeждy двyĸpaтния и чeтиpиĸpaтния paзмep нa MPЗ – 1/2, aĸo e бeз дeцa и 1/3, aĸo имa дeцa и ги издъpжa;

Aĸo ocъдeният пoлyчaвa нaд чeтиpиĸpaтния paзмep нa MPЗ – гopницaтa нaд двyĸpaтния paзмep, aĸo e бeз дeцa и гopницaтa нaд двa пъти и пoлoвинa paзмepa нa MPЗ, aĸo имa дeцa и ги издъpжa.

Запорът обхваща получавано от Вас трудово възнаграждение и всяко друго възнаграждение за труд. Има обаче суми, по отношение на които не може да се залага запор – болнични, обезщетения, помощи и др. Несеквестируемостта на минималната работна заплата и другите несеквестируеми вземания се запазва и ако са средствата са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.

Своевременната реакция и търсене на правна помощ е изключително важна, така че не се колебайте да се свържете с нас, ако имате нужда от нашите услуги.

Публикувано на: 20/04/2018

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.