Нашият екип може да Ви предостави бизнес ориентиран съвет

Извършването на търговска дейност в днешния динамичен свят често означава сблъсък с множество правни, регулаторни и инвестиционни казуси. В подобна ситуация често имате нужда от комплексен правен съвет, който е съобразен с правото на държавата, където ще извършвате търговска дейност.

Нашият екип може да Ви предостави бизнес ориентиран съвет по следните въпроси:

  • Санкции при внос и износ на стоки;
  • Регулаторни изисквания към стоките;
  • Двустранни и многостранни международни договори в търговията;
  • Договори за защита на инвестициите;
  • Защита на конкуренцията.

Значението на всички тези елементи е съществено за успеха на Вашия бизнес. Ние ще Ви предложим цялата необходима информация, така че да можете сами да вземете информирано решение как да структурирате дейността си.