Трудово право

Трудово право

потребителско
  • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
  • Консултации, свързани с дисциплинарната и имуществената отговорност на работниците и служителите;
  • Защита по дела за незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на обезщетения;
  • Съдействие при проблеми, свързани с трудово възнаграждение, работно време, почивки и отпуски;
  • Обезщетения по трудовото правоотношение, включително за трудова злополука и професионално заболяване;
  • Съдействие за извънсъдебно разрешаване на спорове.

За повече информация по горните теми или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.