корпоративно право

Трудово право

Трудовото право е особен отрасъл на правото, който изисква добро разбиране на смисъла на трудовоправните взаимоотношения. Без значение дали сте работник или работодател – ние сме тук, за да защитим по най-добрия начин Вашите интереси. Имаме опит в консултирането и спомагането на едни от големите работодатели в България.

Предлагани услуги от Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ в областта на интелектуалната собственост и търговски марки:

  • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
  • Консултации, свързани с дисциплинарната и имуществената отговорност на работниците и служителите;
  • Защита по дела за незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на обезщетения;
  • Съдействие при проблеми, свързани с трудово възнаграждение, работно време, почивки и отпуски;
  • Обезщетения по трудовото правоотношение, включително за трудова злополука и професионално заболяване;
  • Съдействие за извънсъдебно разрешаване на спорове.

0

+

е броят на заетите лица по трудови или служебни правоотношения през 2021 г.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.