Статии

Blog image
Данъци в извънредно положение

Безвъзмездна финансова помощ при регистрация на търговска марка

20 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия, които желаят да защитят своята интелектуална собственост На интернет...

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – Whistleblowing directive

С държавен вестник брой 11 от 02.02.2023 г. бе приет Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи...

Start-up виза в България

Едно от обществените очаквания към миграционната политика е тя да гарантира наличието на адекватни разпоредби, така че държавите да не...