Статии

Blog image
Данъци в извънредно положение

Безвъзмездна финансова помощ при регистрация на търговска марка

20 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия, които желаят да защитят своята интелектуална собственост На интернет...

Годишен финансов отчет

Какво е годишният финансов отчет? Годишният финансов отчет (ГФО) представлява „структурирано представяне на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността...

Европейски стандарти за отчитане на устойчивостта в бизнеса

Европейската комисия прие Делегиран регламент относно Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS), съгласно изискванията на Директивата за корпоративното отчитане...

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – Whistleblowing directive

С държавен вестник брой 11 от 02.02.2023 г. бе приет Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи...