Статии

Blog image
Данъци в извънредно положение

Безвъзмездна финансова помощ при регистрация на търговска марка

20 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия, които желаят да защитят своята интелектуална собственост На интернет...

Безвъзмездна помощ от ЕС за обновяване на жилищните сгради – регистрация на сдружение на собствениците по ЗУЕС

Европейският съюз предоставя финансиране за редица проекти и програми, свързани с обновяване на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по...