Търговско право

Годишен финансов отчет

Какво е годишният финансов отчет? Годишният финансов отчет (ГФО) представлява „структурирано представяне на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността...