корпоративни клиенти

Недвижими имоти и устройство на територията

Можем да ви съдействаме при придобиване на недвижими имоти, проблеми на устройството на територията, регулация, договори за строителство и др.

Какви услуги предлагаме в областта?

  • Пълно съдействие при сделки с недвижими имоти – идентифицираме на възможности, преговори и представителство при сключването на сделки;
  • Проучване и пълен правен анализ на собственост и статута на обектите, вкл. анализ на рисковете;
  • Съдействие в процедури по урегулиране на имоти, промяна на предназначение и получаване на разрешение за строеж;
  • Представителство на клиента пред институции и нотариус;
  • Изготвяне на договори за строителство и съдействие при дефекти.

0

+

извършени сделки с недвижимо имоти в България през 2021 по данни на Агенция по вписванията.

Не намирате услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ще намерим правилното за вас решение.