Лицензионни и регулационни производства

Лицензионни и регулационни производства

  • Проучване на лицензионните изисквания в България и чужбина по различнии инвестиционни проекти;
  • Изготвяне на становища във връзка с регулационни изисквания в различните юрисдикции;
  • Административно представителство в регулационните и лицензионни производства.

За повече информация по горните теми или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.