корпоративни клиенти

Недвижими имоти и устройство на територията

Пълно съдействие при сделки с недвижими имоти, проучване и правен анализ на обекта, анализ и оценка на риска. Промяна на предназначение и получаване на разрешение за строеж. Изготвяне на договори за строителство.

Какви услуги предлагаме в областта?

  • Пълно съдействие при сделки с недвижими имоти – идентифицираме на възможности, преговори и представителство при сключването на сделки;
  • Проучване и пълен правен анализ на собственост и статута на обектите, вкл. анализ на рисковете;
  • Съдействие в процедури по урегулиране на имоти, промяна на предназначение и получаване на разрешение за строеж;
  • Представителство на клиента пред институции и нотариус;
  • Изготвяне на договори за строителство и съдействие при дефекти.

0

+

извършени сделки с недвижимо имоти в България през 2021 по данни на Агенция по вписванията.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще намерим подходящото решение за вас.