КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Енергетика

Екипът ни имат задълбочени познания за регулаторния режим в областта на енергетиката, съгласно българското и европейско законодателство.

Екипът ни има тясна специализация в оказването на съдействие на собственици на възобновяеми източници на електрическа енергия за осъществяване на дейността им и за преструктуриране на активите им в страната, така и на потенциални инвеститори в тази област посредством изграждането на нови проекти.

Какви услуги предлагаме в областта на енергийното право?

  • Съдействие на инвеститори при разработването, изграждането и експлоатацията на енергийни съоръжения, включително фотоволтаични електроцентрали;
  • Правни консултации относно регулаторната рамка за осъществяване на бизнес в областта на енергетиката, включително възобновяеми източници;
  • Съдействие при лицензионните процедури, включително изготвяне на всички необходими документи;
  • Правна помощ при придобиване на енергийни съоръжения, включително в процеса на договаряне;
  • Правен и бизнес анализ на проекти и изготвяне на документи за сделки;
  • Правен анализ на ВЕИ проекти и структуриране на финансиране;
  • Представителство пред Комисията за енергийно и водно регулиране и всички компетентни органи.

0

+

Само за 2022 г. в ЕСО са постъпили заявления за проекти с мощност от 17 500 мегавата

Не намирате услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ще намерим правилното за вас решение.