КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Енергетика

Съдействие на инвеститори при разработка, изграждане и експлоатация на енергийни съоръжения, включително фотоволтаични електроцентрали. Правен и бизнес анализ на
проекти, изготвяне на документи за сделки. Правни консултации за осъществяване на бизнес в областта на енергетиката. Представителство пред Комисията за енергийно и водно регулиране
и компетентните органи.

Предлагани услуги от Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ в областта на енергийното право:

  • Съдействие на инвеститори при разработването, изграждането и експлоатацията на енергийни съоръжения, включително фотоволтаични електроцентрали;
  • Правни консултации относно регулаторната рамка за осъществяване на бизнес в областта на енергетиката, включително възобновяеми източници;
  • Съдействие при лицензионните процедури, включително изготвяне на всички необходими документи;
  • Правна помощ при придобиване на енергийни съоръжения, включително в процеса на договаряне;
  • Правен и бизнес анализ на проекти и изготвяне на документи за сделки;
  • Правен анализ на ВЕИ проекти и структуриране на финансиране;
  • Представителство пред Комисията за енергийно и водно регулиране и всички компетентни органи.

0

+

Само за 2022 г. в ЕСО са постъпили заявления за проекти с мощност от 17 500 мегавата

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.