Енергийно право

Енергийно право

Енергетика

Какви услуги предлагаме в областта на енергийното право?

  • Съдействие на инвеститори при разработването, изграждането и експлоатацията на енергийни съоръжения, включително фотоволтаични електроцентрали;
  • Правни консултации относно регулаторната рамка за осъществяване на бизнес в областта на енергетиката, включително възобновяеми източници;
  • Съдействие при лицензионните процедури, включително изготвяне на всички необходими документи;
  • Правна помощ при придобиване на енергийни съоръжения, включително в процеса на договаряне;
  • Правен и бизнес анализ на проекти и изготвяне на документи за сделки;
  • Правен анализ на ВЕИ проекти и структуриране на финансиране;
  • Представителство пред Комисията за енергийно и водно регулиране и всички компетентни органи.

За повече информация по горните теми или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.