Услуги

Нашите услуги са идеалната амалгама от опит, експертиза и иновативен подход при решаването на всеки един казус.

Физически лица

Oсновни области за физически лица

Семейно и наследствено право

Въпросите на семейното и наследственото право винаги са деликатни за всеки човек. Ние приемаме изключително сериозно тези отношения.

Насреща сме да ви предоставим юридическа експертиза и разбиране, за да постигнем най-доброто за вас.

Вещно право

Рано или късно всеки човек е изправен пред сделка с недвижим имот – тук сме да ви помогнем тази сделка да протече гладко, бързо и безпроблемно.

Трудово право

Да търсим правата си като служители е от изключителна важност. С нашата експертиза и дълбоки познания на всички правни инструменти, ние можем да помогнем с всеки трудовоправен казус.

Административно право

Често се случва да не можете да влияете върху едно административно производство, но това не означава, че в действителност няма какво да направите и как за защитите интереса си. Богатия ни опит в административното право ни предоставя възможност да предложим и изградим най-добрите стратегии, за защита на интересва ви.

Застрахователно право

Нашите специализирани застрахователни адвокати съчетават опит в областта на застрахователното право и регулациите със задълбочени познания за застрахователния сектор.

Корпоративни клиенти

Oсновни области за корпоративни клиенти

Енергетика

Ние помагаме на клиентите да структурират и договарят сделки в областта на енергетиката, да се ориентират в сложните регулаторни и разрешителни рамки, регулиращи енергийната индустрия, и да водят съдебни дела по въпроси, свързани с енергийния сектор.

Дружествено и корпоративно право

Важно е бизнесът да е съсредоточен върху това, в което е най-добър. На нас може да разчитате за всички търговскоправно въпроси – корпоративни промени, учредяване на дружества и всякакви други въпроси в сферта.

Търговски марки и интелектуална собственост

Независимо дали става въпрос за идентифициране, регистриране или защита на търговска марка или за идентифициране, регистриране и защита на авторско право, нашите адвокати по търговски марки работят с клиентите, докато те създават интелектуална собственост.

Договорно право и търговски сделки

Слючването на договори и търговски сделки, в които ще получите най-пълна защита на интересите ви, е нашият най-висок приоритет.

Недвижими имоти и устройство на територията

Можем да ви съдействаме при придобиване на недвижими имоти, проблеми на устройството на територията, регулация, договори за строителство и др.

Процесуално представителство

Процесуалното право представлява много възможности за защита на вашите права. Нашият екип има дългогодишен опит в защита на интересите на своите клиенти пред всички съдеби инстанции. Когато е възможно се стараем да разрешаваме възникналите спорове извънсъдебно, уповайвайки се на здравия разум и избирайки най-добрата стратегия за защита на интереса на клиентите ни.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще намерим подходящото решение за вас.