Физически лица

Семейно и наследствено право

Предлагани услуги от Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ в областта на семейното и наследственото право:

 • Консултации в областта на семейните правоотношения;
 • Защита по дела за поставяне под запрещение;
 • Консултации при избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузите;
 • Консултация, съдействие и представителство в бракоразводни дела, упражняване на родителски права, режим на лични отношения между родители и деца, ограничаване и лишаване от родителски права;
 • Водене и защита по дела за присъждане или промяна на издръжка;
 • Защита и съдействие при установяване или оспорване на произход и бащинство;
 • Съдействие при защита от домашно насилие;
 • Консултации по наследствено-правни въпроси;
 • Съдействие при приемане и отказ от наследство;
 • Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания;
 • Защита и съдействие при доброволна или съдебна делба на наследство.

0

+

По данни на НСИ, в България през 2021 г. е имало над 26000 сключени граждански брака.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.