Анализи и практика

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – Whistleblowing directive

С държавен вестник брой 11 от 02.02.2023 г. бе приет Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи...

Вестинг договори или опция за придобиване на дялове/акции в дружество

Вестинг договори Договорът за вестинг (или вестинг опция, от англ. “vesting”) представлява способ, чрез който определено физическо лице, работещо в...

Кредиторът отговаря за настъпили вреди вследствие на грешно ЕГН на 1 лице

Как да реагирам ако ЕГН-то ми е сгрешено и съм осъден неправилно? Често на банки, топлофикационни дружества, ВиК и други...