Анализи и практика

Вестинг договори или опция за придобиване на дялове/акции в дружество

Вестинг договори Договорът за вестинг (или вестинг опция, от англ. “vesting”) представлява способ, чрез който определено физическо лице, работещо в...

Кредиторът отговаря за настъпили вреди вследствие на грешно ЕГН на 1 лице

Как да реагирам ако ЕГН-то ми е сгрешено и съм осъден неправилно? Често на банки, топлофикационни дружества, ВиК и други...