Облицагионно право и търговски сделки

Облицагионно право и търговски сделки

Облицагионно право и търговски сделки

С какви услуги можем да Ви бъдем полезни в областта на договорното право и търговските сделки?

  • Изготвяне на документи и консултации във връзка с договори, споразумения и търговски сделки;
  • Изготвяне на документи, свързани с обезпечаване на вземания и вписване в съответните регистри;
  • Водене, консултация и изготвяне на план за търговски преговори;
  • Съдействие при ревизия, прекратяване и разваляне на договори;
  • Due diligance – икономическо, финансово и данъчно проучване на дружества с цел идентифициране, намаляване или отхвърляне на риска при извършването на определена транзакция;
  • Проучване на лицензионни и регулационни режими, включително при сключване на търговски сделки с международен елемент;
  • Пазарен анализ;

За повече информация по горните теми или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.