КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Договорно право и търговски сделки

Изготвяне на документи и консултация за договори, споразумения и търговски сделки. Изготвяне на план, консултация и водене на търговски преговори. Съдействие при ревизия и
прекратяване на договори. Due diligence – икономическо, финансово и данъчно проучване на дружества. Проучване на лицензионни и регулационни режими. Пазарен анализ.

С какви услуги можем да Ви бъдем полезни в областта на договорното право и търговските сделки?

  • Изготвяне на документи и консултации във връзка с договори, споразумения и търговски сделки;
  • Изготвяне на документи, свързани с обезпечаване на вземания и вписване в съответните регистри;
  • Водене, консултация и изготвяне на план за търговски преговори;
  • Съдействие при ревизия, прекратяване и разваляне на договори;
  • Due diligence – икономическо, финансово и данъчно проучване на дружества с цел идентифициране, намаляване или отхвърляне на риска при извършването на определена транзакция;
  • Проучване на лицензионни и регулационни режими, включително при сключване на търговски сделки с международен елемент;
  • Пазарен анализ.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.