Георгиев & Петров

Достатъчно опитни да разберем проблема.
Достатъчно гъвкави да намерим индивидуално решение!

В „Георгиев и Петров“ знаем, че знанията и опитът са само първата стъпка. За да се направят следващите, са необходими разбиране, съобразителност и лично отношение. С нас можете уверено да изминете целия път до разрешаване на Вашия проблем.

Корпоративни клиенти

В наше лице корпоративните ни клиенти срещат не просто доверен консултант и защитник, но и партньор, на когото могат да разчитат за всеки казус или проект на своя бизнес:

Недвижими имоти и устройство на територията

Пълно съдействие при сделки с недвижими имоти, проучване и правен анализ на обекта, анализ и оценка на риска. Промяна на предназначение и получаване на разрешение за строеж. Изготвяне на договори за строителство.

Търговски марки и интелектуална собственост

Идентифициране, регистрация и защита на търговски марки и авторско право. Регистрация на патенти и полезни модели. Изготвяне на договори за лиценз, прехвърляне на марки и др.

Енергетика

Съдействие на инвеститори при разработка, изграждане и експлоатация на енергийни съоръжения, включително фотоволтаични електроцентрали. Правен и бизнес анализ на проекти, изготвяне на документи за сделки. Правни консултации за осъществяване на бизнес в областта на енергетиката. Представителство пред Комисията за енергийно и водно регулиране и компетентните органи.

Процесуално представителство

Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в България по граждански, търговски и административни дела. Представителство по вътрешни и международни арбитражни дела, по изпълнителни дела пред държавни и частни съдебни изпълнители. Изготвяне и отговор на искови молби, възражения, искания, жалби, писмени бележки и др. Участие в открити съдебни заседания.

Договори и търговски сделки

Изготвяне на документи и консултация за договори, споразумения и търговски сделки. Изготвяне на план, консултация и водене на търговски преговори. Съдействие при ревизия и прекратяване на договори. Due diligence – икономическо, финансово и данъчно проучване на дружества. Проучване на лицензионни и регулационни режими. Пазарен анализ.

Дружествено и корпоративно право

Регистрация на търговски дружества, сдружения и фондации. Съдействие по всички процедури пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Сделки с дружествени дялове или акции, непарични вноски, покупко-продажба на предприятия. Ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества. Вътрешнотърговски спорове. Съдействие за свързани услуги – преводи и легализация, счетоводни услуги, нотариални услуги, експерт-оценител на недвижими имоти и др.

Физически лица

Сферите, в които можем да съдействаме на физически лица, са деликатни.

При тях поставяме на първо място личното отношение и подхождаме с грижа към всеки клиент.

С нас можете да сте спокойни, че ще срещнете разбиране и отдаденост към Вашия казус.

Семейно и наследствено право

Консултации при семейни или имуществени правоотношения, защита и съдействие по дела за
издръжка, бащинство и наследство. Съдействие при защита от домашно насилие.

Вещно право

Проучване на собственост, съдействие при сключване на сделки, ипотеки, наемни договори и защита на собственост.

insurance law

Застрахователно право

Консултация и съдействие при избор и сключване на застрахователни договори, съдействие
при изплащане на застрахователно обезщетение, преговори между пострадали лица и
застрахователни компании. Процесуално представителство при претендиране на вреди.

Административно право

Консултации и съдействие при издаване на административни актове. Консултация и изготвяне на документи за
регистрация по Закона за защита на личните данни (GDPR). Съдействие при придобиване на
българско гражданство и разрешение за работа на чужденци.

Трудово право

Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики. Защита по дела за незаконно
уволнение, изплащане на обезщетения, възстановяване на работа. Обезщетения при трудови
злополуки и професионални заболявания.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.

Отзиви

Оценка на работата ни

Търговия с електрически скутери

Работейки с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ повече от три години, мога да кажа, че получаваме компетентно, професионално и бързо обслужване, съчетано с ясно разбиране на нуждите на клиента и постигане на ефективни резултати.

Управител на „Смарт Електрик Пойнт“ ООД

Expert WordPress development agency

Работата с професионалисти като Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ е лесна. Намерихме прекрасни партньори и приятели, които ни помогнаха с въвеждането на определени процедури и правни норми в нашата работа. Те, също така, ни помогнаха да предоставим по-добри услуги на нашите клиенти. Горещо препоръчвам адвокат Георгиев и неговия екип.

WordPress агенция „Hlebarov.com“

Небанкова финансова институция

Работим с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ от близо четири години. Те успяха да ни съдействат своевременно и адекватно при съдебното събиране на вземанията ни по кредити, както и да предоставят цялостно правно обслужване във връзка с казуси, възникващи ежедневно в работния ни процес.      

управител на „Моят кредит“ ЕООД