Георгиев & Петров

Достатъчно опитни да разберем проблема.
Достатъчно гъвкави да намерим индивидуално решение!

В „Георгиев и Петров“ знаем, че знанията и опитът са само първата стъпка. За да се направят следващите, са необходими разбиране, съобразителност и лично отношение. С нас можете уверено да изминете целия път до разрешаване на Вашия проблем.

Физически лица

Сферите, в които можем да съдействаме на физически лица са деликатни.

При тях поставяме на първо място личното отношение и подхождаме с грижа към всеки клиент.

С нас можете да сте спокойни, че ще срещнете разбиране и отдаденост към вашия казус.

Семейно и наследствено право

Консултации при семейни или имуществени правоотношения, защита и съдействие по дела за
издръжка, бащинство и наследство. Съдействие при защита от домашно насилие.

.

Вещно право

Проучване на собственост, съдействие при сключване на сделки, ипотеки, наемни договори и защита на собственост.

insurance law

Застрахователно право

Консултация и съдействие при избор и сключване на застрахователни договори, съдействие
при изплащане на застрахователно обезщетение, преговори между пострадали лица и
застрахователни компании. Процесуално представителство при претендиране на вреди.

Административно право

Консултации и съдействие при издаване на административни актове. Консултация и изготвяне на документи за
регистрация по Закона за защита на личните данни (GDPR). Съдействие при придобиване на
българско гражданство и разрешение за работа на чужденци.

Трудово право

Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики. Защита по дела за незаконно
уволнение, изплащане на обезщетения, възстановяване на работа. Обезщетения при трудови
злополуки и професионални заболявания.

Корпоративни клиенти

В наше лице корпоративните ни клиенти срещат не просто доверен консултант и защитник, но и партньор, на когото могат да разчитат за всеки казус или проект на своя бизнес:

Недвижими имоти и устройство на територията

Пълно съдействие при сделки с недвижими имоти, проучване и правен анализ на обекта, анализ и оценка на риска. Промяна на предназначение и получаване на разрешение за строеж. Изготвяне на договори за строителство.

Търговски марки и интелектуална собственост

Идентифициране, регистрация и защита на търговски марки и авторско право. Регистрация на патенти и полезни модели. Изготвяне на договори за лиценз, прехвърляне на марки и др.

Енергетика

Съдействие на инвеститори при разработка, изграждане и експлоатация на енергийни съоръжения, включително фотоволтаични електроцентрали. Правен и бизнес анализ на проекти, изготвяне на документи за сделки. Правни консултации за осъществяване на бизнес в областта на енергетиката. Представителство пред Комисията за енергийно и водно регулиране и компетентните органи.

Процесуално представителство

Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в България по граждански, търговски и административни дела. Представителство по вътрешни и международни арбитражни дела, по изпълнителни дела пред държавни и частни съдебни изпълнители. Изготвяне и отговор на искови молби, възражения, искания, жалби, писмени бележки и др. Участие в открити съдебни заседания.

Договори и търговски сделки

Изготвяне на документи и консултация за договори, споразумения и търговски сделки. Изготвяне на план, консултация и водене на търговски преговори. Съдействие при ревизия и прекратяване на договори. Due diligence – икономическо, финансово и данъчно проучване на дружества. Проучване на лицензионни и регулационни режими. Пазарен анализ.

Дружествено и корпоративно право

Регистрация на търговски дружества, сдружения и фондации. Съдействие по всички процедури пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Сделки с дружествени дялове или акции, непарични вноски, покупко-продажба на предприятия. Ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества. Вътрешно търговски спорове. Съдействие за свързани услуги – преводи и легализация, счетоводни услуги, нотариални услуги, експерт-оценител на недвижими имоти и др.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще намерим подходящото решение за вас.

Отзиви

Оценка на работата ни

Trading in electric scooters

Having worked with “Georgiev & Petrov” Law Firm for more than three years, I can say that we receive competent, professional and prompt service, combined with a clear understanding of the client’s needs and achieving effective results.

управител на Смарт Електрик Пойнт ООД

Expert WordPress development agency

Working with professionals like  “Georgiev & Petrov” Law Firm is easy. We have found wonderful partners and friends who have helped us with introducing certain procedures and legal norms into our work. They have also helped us to provide a better service to our clients. I strongly recommend Attorney Georgiev and his team.

WordPress агенция “Hlebarov.com”

Non-bank financial institution

We have been working with “Georgirv & Petrov”. law firm for nearly four years. They have been able to assist us promptly and adequately in the judicial collection of our loan receivables, as well as provide comprehensive legal services in connection with cases arising on a daily basis in our workflow.      

управител на “Моят кредит” ЕООД