Физически лица

Административно право

Административното право като част от публичното право се регулира посредством императивния метод. Често се случва Вие да не можете да влияете върху едно административно производство, но това не означава, че в действителност няма какво да направите и как за защитите интереса си. Богатият ни опит в административното право ни предоставя възможност да предложим и изградим най-добрите стратегии за защита на интереса Ви.

Предлагани услуги от Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ в областта на административното право:

  • Консултации и съдействие в производството по издаване на административни актове;
  • Обжалване на административни актове и наказателни постановления на държавната, общинската и данъчната администрация;
  • Консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;
  • Съдействие пред всички държавни ведомства и общински органи;
  • Консултации, обучения и изготвяне на документи за регистрация по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
  • Съдействие при процедури, свързани с придобиване на българско гражданство и разрешения за работа на чужденци в Република България.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.