Физически лица

Административно право

Предлагани услуги от Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ в областта на административното право:

  • Консултации и съдействие в производството по издаване на административни актове;
  • Обжалване на административни актове и наказателни постановления на държавната, общинската и данъчната администрация;
  • Консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;
  • Съдействие пред всички държавни ведомства и общински органи;
  • Консултации, обучения и изготвяне на документи за регистрация по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
  • Съдействие при процедури, свързани с придобиване на българско гражданство и разрешения за работа на чужденци в Република България.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.