Административно право

Административно право

административно право

Какви услуги може да Ви предложи нашият екип в областта на административното право?

  • Консултации и съдействие в производството по издаване на административни актове;
  • Обжалване на административни актове и наказателни постановления на държавната, общинската и данъчната администрация;
  • Консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;
  • Съдействие пред всички държавни ведомства и общински органи;
  • Консултации, обучения и изготвяне на документи за регистрация по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
  • Съдействие при процедури, свързани с придобиване на българско гражданство и разрешения за работа на чужденци в Република България.

За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“