За нас

За нас

Адвокатско дружество Георгиев и Петров

„Има ли проблем, значи има и решение!“

„Адвокатско дружество Георгиев и Петров“ е основано през 2018 г. от Георги Георгиев и Димитър Петров – адвокати от Софийска адвокатска колегия. В същата година двамата управляващи съдружници успяват да затвърдят авторитета си като професионалисти в предоставянето на консултации на граждани и фирми.

През 2019 г. „Адвокатско дружество Георгиев и Петров“ разширява екипа си, като включва в него юрисконсулти и привлича външни асоциирани адвокати, за да може да обогати още повече сферите на дейност, в които да има професионална експертиза. Водени от чувството си за справедливост и желанието да помогнат на все повече хора да получат достъп до правосъдие и да защитят правата си, в началото на 2019 г е създадена и платформата Delikti.bg.

Многобройните спечелени съдебни битки пък ни помагат все повече да обогатяваме арсенала си от процесуални трикове и ходове, които да увеличават многократно шансовете за спечелване на делата на нашите доверители

Oсновните области на нашата практика са търговско, облигационно, вещно и административно право, както и защитата на личните данни

Младият ни и енергичен екип притежава богат и дългогодишен опит в различни области на правото. Работим с асоцииран данъчен консултант, което позволява на клиентите ни да получават правни становища, които винаги са съобразени с техните финансови и данъчни проблеми.

“Адвокатско дружество Георгиев и Петров” се стреми към предоставянето на перфектни като качество и предвидими като стойност правни и счетоводни услуги. Знаем, че успехите ни в правно и бизнес отношение се определят от успешната реализация на проектите на нашите клиенти и затова ги консултираме по най-добрия начин съобразно индивидуалните им потребности. Вярваме, че това, което ни отличава, е че работим с клиента, а не за клиента.

Управляващият съдружник Георги Георгиев е практикуващ адвокат от 2017 година. Преди това е работил като юрисконсулт в различни правни области – търговско, застрахователно, облигационно и наследствено право. От 2017 г. адвокат Георгиев е консултант и в консултантско дружество, специализирано в обслужването на корпоративни клиенти в областта на търговското право, имотните сделки и онлайн търговията. Работни езици: български, английски, френски.

tel.: +359 885 202 859

e-mail: georgiev (at) gplawbg.com

Адвокат Димитър Петров е практикуващ адвокат от 2016 г. и има дългогодишен опит като правен консултант в няколко големи търговски дружества, включително „Топлофикация София“ ЕАД. Адвокат Петров е специализирал в сферата на гражданското и административното право. Тясна специализация в успешни  съдебни производства срещу монополистите в сферaта на комуналните услуги. Докторант в катедра „Обща теория на правото” към Софийски университет “Св. Климент Охридски” . Работни езици: български, английски, френски и руски.

tel: +359 888 886 650

Борислав Симпличев е старши юрисконсулт. Той е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работи и притежава практически опит в административното, дружественото, гражданското право и гражданския процес. Борислав проявява интерес и в материята на деликтната отговорност на публичноправните субекти, както и достъпът до обществена информация. Работата му включва изготвянето на правни становища и анализи на широк кръг юридическа тематика. Работни езици: български, английски.

tel.: +359 885 937 928

e-mail: simplichev (at) gplawbg.com

Анабел Манастирска е юрисконсулт в Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“. Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Притежава опит в областта на облигационното, семейното и международното частно право. Анабел има богата практика в областта на правото на Европейския съюз, по-конкретно Регламент № 261/2004 г. Работи с внимание към детайлите и професионализъм към всеки индивидуален казус. Работни езици: български, английски,

tel: +359 899 731 570

e-mail: manastirska (at) gplawbg.com

Валентин Атанасов е специалист в сферите защита на личните данни, трудовото право и интелектуална собственост. Възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Валентин е преминал курс за „Длъжностно лице по защита на личните данни“ и притежава официален сертификат за DPO. Зад гърба си има богат опит в регистрацията, оспорването и мониторинга на търговските марки. Валентин има и завидна практика и публикации по темата на трудовите злополуки. Работни езици: български, английски, немски.

tel.: +359878369314

e-mail: v.atanasov (at) gplawbg.com

Ценности на дружеството

Ние сме открити и честни във всяко действие

Стремим се да запознаем клиентите си с всички рискове и да им осигурим реалистична прогноза за очаквания резултат от нашето сътрудничество. В “Адвокатско дружество Георгиев и Петров” вярваме, че това е успешният подход. Дружеството ни предоставя на своите клиенти цялостно правно обслужване, както и услуги във връзка с конкретни проекти или правни проблеми. По етични съображения и в съответствие със сключените с клиентите ни споразумения за конфиденциалност, нямаме право да обявяваме имената им.

Не на последно място, смятаме, че с използването на външни правни услуги, клиентите ни получават по-качеството обслужване от цял екип специалисти. Предоставянето на такива услуги представлява и счетоводен разход, съответно намалява облагаемата печалба на дружеството, като отпада и данъчната и осигурителната тежест за работодателя при ползване на вътрешен консултант, когато се касае за клиент-търговско дружество.

екипът на “Адвокатско дружество Георгиев и Петров”