Нашата мисия

Има ли проблем, значи има и решение!

GPLAW solves complicated legal issues for a variety of clients in finance, retirement, health care, and the public sector

нашата история

“Адвокатско дружество Георгиев и Петров” е основано през 2018 г. от Георги Георгиев и Димитър Петров – адвокати от Софийска адвокатска колегия.

В същата година двамата управляващи съдружници успяват да затвърдят авторитета си като професионалисти в предоставянето на консултации на граждани и фирми.

Многобройните спечелени съдебни битки пък ни помагат все повече да обогатяваме арсенала си от процесуални трикове и ходове, които да увеличават многократно шансовете за спечелване на делата на нашите доверители.

0

+

Спечелени граждански дела

0

+

Доволни клиенти

Как се променихме през времето

През 2019 г. “Адвокатско дружество Георгиев и Петров” разширява екипа си, като включва в него юрисконсулти и привлича външни асоциирани адвокати, за да може да обогати още повече сферите на дейност, в които да има професионална експертиза. Водени от чувството си за справедливост и желанието да помогнат на все повече хора да получат достъп до правосъдие и да защитят правата си, в началото на 2019 г е създадена и платформата Delikti.bg.

От 2020 г. “Адвокатско дружество Георгиев и Петров” активно се занимава с развитието и консултирането на проекти в областта на енергетиката и по-специално – проекти, използващи енергия от възобновяеми източници в България (ВЕИ).

Многобройните спечелени съдебни битки пък ни помагат все повече да обогатяваме арсенала си от процесуални трикове и ходове, които да увеличават многократно шансовете за спечелване на делата на нашите доверители.

Младият ни и енергичен екип притежава богат и дългогодишен опит в различни области на правото. Работим с асоциирани специалисти от различни области, което позволява на клиентите ни да получават правни становища, които винаги са съобразени с всички гледни точки.

Нашият екип

Това, което ни отличава, е че работим с клиента, а не за клиента

Не намирате услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ще намерим правилното за вас решение.