За нас

За нас

Адвокатско дружество Георгиев и Петров

“Има ли проблем, значи има и решение!”

“Адвокатско дружество Георгиев и Петров” е основано през 2018 г. от Георги Георгиев и Димитър Петров – адвокати от Софийска адвокатска колегия. В същата година двамата управляващи съдружници успяват да затвърдят авторитета си като професионалисти в предоставянето на консултации на граждани и фирми.

През 2019 г. “Адвокатско дружество Георгиев и Петров” разширява екипа си, като включва в него юрисконсулти и привлича външни асоциирани адвокати, за да може да обогати още повече сферите на дейност, в които да има професионална експертиза. Водени от чувството си за справедливост и желанието да помогнат на все повече хора да получат достъп до правосъдие и да защитят правата си, в началото на 2019 г е създадена и платформата Delikti.bg.

От 2020 г. “Адвокатско дружество Георгиев и Петров” активно се занимава с развитието и консултирането на проекти в областта на енергетиката и по-специално – проекти, използващи енергия от възобновяеми източници в България (ВЕИ).

Многобройните спечелени съдебни битки пък ни помагат все повече да обогатяваме арсенала си от процесуални трикове и ходове, които да увеличават многократно шансовете за спечелване на делата на нашите доверители.

Oсновните области на нашата практика са търговско, облигационно, вещно и административно право, както и защитата на личните данни

Младият ни и енергичен екип притежава богат и дългогодишен опит в различни области на правото. Работим с асоцииран данъчен консултант, което позволява на клиентите ни да получават правни становища, които винаги са съобразени с техните финансови и данъчни проблеми.

“Адвокатско дружество Георгиев и Петров” се стреми към предоставянето на перфектни като качество и предвидими като стойност правни и счетоводни услуги. Знаем, че успехите ни в правно и бизнес отношение се определят от успешната реализация на проектите на нашите клиенти и затова ги консултираме по най-добрия начин съобразно индивидуалните им потребности. Вярваме, че това, което ни отличава, е че работим с клиента, а не за клиента.

Управляващият съдружник Георги Георгиев е практикуващ адвокат от 2018 година. Преди това е работил като юрисконсулт в различни правни области – търговско, застрахователно, облигационно и наследствено право. От 2019 г. адвокат Георгиев активно работи в областта на енергетиката, интелектуалната собственост и деликтното право. Работни езици: български, английски, френски.

tel.: +359 883 333 797

e-mail: georgiev (at) gplawbg.com

Съдружникът Димитър Петров е практикуващ адвокат от 2016 г. и има дългогодишен опит като правен консултант в няколко големи търговски дружества, включително „Топлофикация София“ ЕАД. Адвокат Петров е специализирал в сферата на гражданското и административното право. Тясна специализация в успешни съдебни производства срещу монополистите в сферaта на комуналните услуги. Докторант в катедра „Обща теория на правото” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Работни езици: български, английски, френски и руски.

tel: +359 888 886 650

e-mail: dpetrow (at) gplawbg.com

Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Работи и притежава задълбочени знания и практически опит в дружественото, вещното и енергийното право. Опитът му включва успешно приключване на множество казуси, свързани с регулация на имоти, сделки с недвижимости и разрешаване на проблеми с общи и подробни устройствени планове. Експерт в изготвянето на правни становища и анализи на нормативната уредба. Работни езици: български, английски.

tel.: +359 885 937 928

e-mail: simplichev (at) gplawbg.com

Адвокат Марин Сарафов

Адвокат Марин Сарафов е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2019 г. Притежава знания и практически опит в търговското, дружественото и облигационното право, придобит в международна корпоративна кантора при обслужване както на местни, така и на чуждестранни клиенти, навлизащи на българския пазар.

tel.: +359 882 353 935

e-mail: sarafov (at) gplawbg.com

Анабел Манастирска

Адвокат Анабел Манастирска е част от екипа на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ от 2019 г. Притежава опит в областта на облигационното, семейното и международното частно право. Адв. Манастирска има богата практика в областта на правото на Европейския съюз, по-конкретно Регламент № 261/2004 г. Работи с внимание към детайлите и професионализъм към всеки индивидуален казус. Работни езици: български, английски,

tel: +359 899 731 570

e-mail: manastirska (at) gplawbg.com

Кристиана Тинчева

Кристиана Тинчева е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Специализира в областта на вещното право, енергийното право, както и в сферата на административното право и административния процес. Активно се занимава със защита правата на гражданите и юридическите лица в производствата по отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди. Притежава знания и опит по отношение на отговорността на държавата и общините за вреди и мерките срещу изпирането на пари.
Работни езици: български, английски.

tel.: +359 888 461 616

e-mail: k.tincheva (at) gplawbg.com

Габриела Костова

Габриела Костова е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров” от лятото на 2020 г. Габриела проявява старание и различни успешни подходи при извършването на различни правни проучване. Специализира в адвокатското дружество, като подпомага работата на адвокатите особено активно в областта на гражданския и изпълнителния процес. Предизвикателствата в работата й помагат постоянно да развива своите умения и знания, съчетани с добрата й теоретичната подготовка.

Работни езици: български, английски и френски.

tel.: +359 889 206 500

e-mail: paralegal1 (at) gplawbg.com

Аниния Ненкова

Аниния Ненкова е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Аниния се присъедини към екипа на дружеството в края на 2020 г., като оттогава активно подпомага работата на адвокатите и извършва проучвания на различни правни теми. Проявява интерес към областта на семейното и наследственото право, енергийното право и интелектуалната собственост.

Работни езици: български и английски.

tel.: +359 878 496 111

e-mail: paralegal1 (at) gplawbg.com

Ценности на дружеството

Стремим се да запознаем клиентите си с всички рискове и да им осигурим реалистична прогноза за очаквания резултат от нашето сътрудничество. В “Адвокатско дружество Георгиев и Петров” вярваме, че това е успешният подход. Дружеството ни предоставя на своите клиенти цялостно правно обслужване, както и услуги във връзка с конкретни проекти или правни проблеми. По съображения за конфиденциалност не можем да разкрием имената на повечето от клиентите си, но в заглавната ни страница можете да прочете отзиви на част от тях.

Не на последно място, смятаме, че с използването на външни правни услуги, клиентите ни получават по-качеството обслужване от цял екип специалисти. Предоставянето на такива услуги представлява и счетоводен разход, съответно намалява облагаемата печалба на дружеството, като отпада и данъчната и осигурителната тежест за работодателя при ползване на вътрешен консултант, когато се касае за клиент-търговско дружество.

екипът на “Адвокатско дружество Георгиев и Петров”