корпоративни клиенти

Процесуално представителство

Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в България по граждански, търговски и административни дела. Представителство по вътрешни и международни арбитражни дела, по изпълнителни дела пред държавни и частни съдебни изпълнители. Изготвяне и отговор на искови молби, възражения, искания, жалби, писмени бележки и др. Участие в открити съдебни заседания.

Какви услуги предлага екипът на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ в областта на процесуалното представителство?

  • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в България по граждански, търговски и административни дела;
  • Изготвяне на искови молби, отговори на искови молби, възражения, искания, молби, жалби, писмени бележки, изложения на основания за допускане на касационно обжалване и други необходими документи, както и участие в открити съдебни заседания;
  • Процесуално представителство в производства по несъстоятелност, представителство в събрания на кредиторите, както и в искови производства, свързани с производства по несъстоятелност;
  • Процесуално представителство по вътрешни и международни арбитражни дела пред арбитражни институции;
  • Процесуално представителство в обезпечителни производства;
  • Процесуално представителство по изпълнителни дела пред държавни и частни съдебни изпълнители.

0

+

спечелени дела.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.