корпоративни клиенти

Процесуално представителство

Процесуалното право представлява много възможности за защита на вашите права. Нашият екип има дългогодишен опит в защита на интересите на своите клиенти пред всички съдеби инстанции. Когато е възможно се стараем да разрешаваме възникналите спорове извънсъдебно, уповайвайки се на здравия разум и избирайки най-добрата стратегия за защита на интереса на клиентите ни.

Какви услуги предлага екипът на „Адвокатско дружество Георгиев и Петров“ в областта на процесуалното представителство?

  • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в България по граждански, търговски и административни дела;
  • Изготвяне на искови молби, отговори на искови молби, възражения, искания, молби, жалби, писмени бележки, изложения на основания за допускане на касационно обжалване и други необходими документи, както и участие в открити съдебни заседания;
  • Процесуално представителство в производства по несъстоятелност, представителство в събрания на кредиторите, както и в искови производства, свързани с производства по несъстоятелност;
  • Процесуално представителство по вътрешни и международни арбитражни дела пред арбитражни институции;
  • Процесуално представителство в обезпечителни производства;
  • Процесуално представителство по изпълнителни дела пред държавни и частни съдебни изпълнители.

0

+

спечелени дела.

Не намирате услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ще намерим правилното за вас решение.