Процесуално представителство

Процесуално представителство

процесуално представителство

Какви услуги предлага екипът на “Адвокатско дружество Георгиев и Петров” в областта на процесуалното представителство?

• Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в България по граждански, търговски и административни дела;

  • Изготвяне на искови молби, отговори на искови молби, възражения, искания, молби, жалби, писмени бележки, изложения на основания за допускане на касационно обжалване и други необходими документи, както и участие в открити съдебни заседания;

• Процесуално представителство в производства по несъстоятелност, представителство в събрания на кредиторите, както и в искови производства, свързани с производства по несъстоятелност;

• Процесуално представителство по вътрешни и международни арбитражни дела пред арбитражни институции;

• Процесуално представителство в обезпечителни производства;

• Процесуално представителство по изпълнителни дела пред държавни и частни съдебни изпълнители.

260
спечелени дела

Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ има над 260 спечелени съдебна дела в своята практика

За повече информация по горните теми или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.