Застрахователно право

Застрахователно право

Застрахователно право

Какви услуги предлагаме в областта на застрахователното право?

  • Консултация и съдействие при избор и сключване на застрахователни договори;
  • Правни консултации и представителство при създаване и лицензиране на застрахователни компании;
  • Представителство и съдействие пред застрахователни компании при изплащане за застрахователно обезщетение;
  • Консултации, съдействие и преговори между пострадали лица или техни близки със застрахователни компании;
  • Процесуално представителство пред съд при претендиране на имуществени или неимуществени вреди от застраховател и/или отговорните лица;
  • Процесуално представителство на застрахователни компании по регресни претенции.

За повече информация по горните теми или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.