ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Застрахователно право

Нашите специализирани застрахователни адвокати съчетават опит в областта на застрахователното право и регулациите със задълбочени познания за застрахователния сектор.

Какви услуги предлагаме в областта на застрахователното право?

  • Консултация и съдействие при избор и сключване на застрахователни договори;
  • Правни консултации и представителство при създаване и лицензиране на застрахователни компании;
  • Представителство и съдействие пред застрахователни компании при изплащане за застрахователно обезщетение;
  • Консултации, съдействие и преговори между пострадали лица или техни близки със застрахователни компании;
  • Процесуално представителство пред съд при претендиране на имуществени или неимуществени вреди от застраховател и/или отговорните лица;
  • Процесуално представителство на застрахователни компании по регресни претенции.

0

лв.

Размер на застрахователните обезщетения, изплатени по всички претенции на застраховани лица през 2021 г. в Р. България

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще намерим подходящото решение за вас.