Физически лица

Вещно право

Рано или късно всеки човек се сблъсква със сделка с недвижим имот – ние сме тук, за да ви помогнем тази сделка да мине гладко, бързо и безпроблемно.

Какви услуги в областта на вещното право и сделките с недвижими имоти можем да предоставим?

 • Пълен анализ на собтвеността на недвижим имот.
 • Консултации при придобиване и разпореждане с движимо и недвижимо имущество;
 • Съдействие за получаване на скици, удостоверения за данъчна оценка, удостоверения за тежести, удостоверение за задължения или липса на задължения от НАП;
 • Провеждане на преговори;
 • Съдействие при получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобрение на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;
 • Процесуално представителство по вещноправни дела ;
 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове.
 • Изготвяне и консултация при наемни договори.
 • Съдействие представителство при доброволна и/или съдебна делба. ;
 • Представителство пред нотариуси, държавни и общински служби;
 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
 • Управление на имоти.

0

+

сделки, които улеснихме през последните няколко години

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.