За третата година на своето съществуване, Фондът за Малки и Средни Предприятия (МСП) обяви стартирането на програмата „Ideas Powered for Business SME Fund“. Съвместно с Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Фондът предоставя безвъзмездна финансова подкрепа за защита на правата в областта на интелектуалната собственост (ИС).

Програмата, активна от 22 януари 2024 г. до 6 декември 2024 г., предлага ваучери за различни аспекти на ИС, съобразени със специфичните нужди на МСП. Всеки ваучер е с ограничен срок за използване, стимулирайки предприятията да кандидатстват, когато имат актуални нужди.

Програмата предоставя подкрепа в следните области:

Защита на марка и дизайн:

Възстановяване на 75% от таксите за регистрация на марки и дизайни в национални и европейски институции.

Национални и европейски патенти:

Възстановяване на 75% от таксите за подаване на национални и европейски патенти.

Възможност за възстановяване на 50% от правните разходи за европейски патент.

Източник: bpo.bg

Ако желаете да регистрирате своята търговска марка, но високите такси на институциите досега са били преграда за Вас, от Европейския съюз предлагат покриване на 50% от основните такси за заявки за марки и дизайни чрез Фонд за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 милиона евро с цел да се помогне на малките и средните предприятия (МСП) да увеличат максимално активите си, обект на интелектуална собственост.

Екипът на Адвокатско дружество “Георгиев и Петров“ може да Ви помогне да защитите своята марка, дизайн или лого, като:

  • Ви консултираме в определянето на най-точните класове на стоки и услуги, в които да защитите марката си, както и относно териториялния обхват на защитата, която да потърсите, като съобразим сегашните и бъдещите Ви бизнес планове;
  • извършим оценка на риска за конфликт с по-рано регистрирани търговски марки;
  • Ви съдействаме в процеса по регистрация в съответната Служба по интелектуална собственост;
  • осъществяваме за Вас мониторинг за регистрирани марки, които нарушават Вашите права;
  • Ви съдействаме в процеса по получаване на финансовата помощ по гореописаната мярка.

Публикувано на: 23/01/2024

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.