Извънредно положение

Развод по взаимно съгласие – проблемът за личното явяване на съпрузите в съдебното заседание

Възможно ли неявяване на съпрузите и представянето им от пълномощник? Съгласно чл. 50 от Семейния кодекс при наличие на непоколебимо...

Гарантирани вземания на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя

Разяснения по процедурата предвидена в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя Несигурното време, в...

Схемата 60:40 по време на извънредно положение, отнасяща се до работодателите и възнаграждението на техните работници

Министерският съвет прие Постановление за начина, по който държавата ще подпомогне бизнеса и индустрията вследствие на предприетите мерки за ограничаване...