търговски марки

Какво е търговска марка?

Регистрираната търговската марка отличава предлаганите стоки и услуги на едно дружество от тези на конкурентите му. Закрилата на марката се постига чрез регистрация в съответното патентно ведомство.

Целта на производството по регистрация е да предпази собственика на марката от недобросъвестни лица, които могат да решат да използват марката по начин, който да навреди на имиджа на компанията и не на последно място – дава множество механизми за закрила (по граждански, административен и наказателен ред).

Регистрацията ограничава конкурентите на собственика на марката да използват неговата търговската марка. С други думи -. никой не може да я използва, за да рекламира собствени стоки и услуги.

Регистрираната търговска марка представлява нематериален актив на дружеството, който се осчетоводява, вкл. може да бъде предмет на търговски сделки.

Какви са видовете търговски марки?

Търговската марка най-ческо бива регистрирана като словна (т.е. дума) или като комбинация от текст и графично изображение (комбинирана). Съществуват и други видове търговски марки, но изборът на най-правилният начин на защита на вашата марка или бранд трябва да бъде направен много внимателно и след задълбочен анализ на нуждите и бъдещите бизнес планове.

Защо да регистрирате своите търговски марки?

След завършване на регистрация, собственикът й има следните гарантирани от закона права:

  • Да използвате търговската марка в своята действо, вкл. да поставяте марката върху своите стоки или услуги, да използвате марката в реклами и др.;
  • Да се разпореждате с марката – да я прехвърляте на други лице или да им разрешите
  • Да я използват в дейността си срещу възнаграждение;
  • Да забраните на други лица да използват в търговската си дейност Вашата търговска марка или марка, която е сходна с Вашата и създава опасност от объркване.

В зависимост от териториалния обхват на защита, регистрацията може да бъде:

  • Национална регистрация – тя е валидна на територията на Република България. Ако марката е регистрирана в България, това означава, че друг не може да регистрира същата марка в България, но това не пречи някой в Германия например да регистрира същата или подобна марка.
  • Европейска регистрация – тя е валидна на територията на всяка една държава-членка на Европейския съюз и това става само с една регистрация.
  • Световна регистрация – валидна за всички държани, които участват в т.нар. Мадридската система. В момента тези държани са 120 на брой и представляват над 80% от световната търговия.

Срок на закрила на марката и подновяване

Срокът на закрила е 10-годишен, считано от датата на подаване на заявката за регистрация.
Може да се подаде искане за подновяване на регистрацията за същия период неограничено.
Ако срокът на действие на регистрацията не бъде подновен, правото на марка се погасява и
вече няма пречка някой друг да регистрира същата или подобна марка.

Такси

Таксите зависят от броя на класовете стоки и услуги, за които ще търсите закрила. Подробности може да откриете в нашия блог, където сме описали какви са актуалните такси за съответните патентни институции.

Публикувано на: 11/04/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.