Статии

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – Whistleblowing directive

С държавен вестник брой 11 от 02.02.2023 г. бе приет Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи...

Start-up виза в България

Едно от обществените очаквания към миграционната политика е тя да гарантира наличието на адекватни разпоредби, така че държавите да не...

Вестинг договори или опция за придобиване на дялове/акции в дружество

Вестинг договори Договорът за вестинг (или вестинг опция, от англ. “vesting”) представлява способ, чрез който определено физическо лице, работещо в...