Физически лица

Търговски марки и интелектуална собственост

За много физически лица, фирми и организации правата върху интелектуална собственост – а именно търговските марки и авторските права – са един от най-важните им активи.

Независимо дали става въпрос за идентифициране, регистриране или защита на търговска марка, като например име на компания или организация, слоган или отличителна марка за услуги, или име на домейн, или за идентифициране, регистриране и защита на авторско право върху оригинално авторско произведение, като например литературни произведения, снимки, учебни програми, музика, дизайн на дрехи или компютърен софтуер, нашите адвокати по търговски марки работят с клиентите, докато те създават интелектуална собственост.

Какви услуги предлагаме в областта на интелектуалната собтвеност и търговски марки?

  • Консултации в областта на интелектуалната собственост;
  • Регистрация на български търговски марки, промишлени дизайни, географски означения и други;
  • Регистрация на европейски търговски марки и промишлени дизайни;
  • Регистрация на световни търговски марки;
  • Мониторинг и подновяване на търговски марки и други обекти на интелектуална собственост;
  • Подновяване на марки и други обекти;
  • Опозиция срещу търговска марка и представителство в производството пред административния орган и съда;
  • Регистрация на патенти и полезни модели;
  • Изготвяне на договори за лицензии, прехвърляне на марки и други.

0

+

По данни на EUIPO, за 2021 г. са подадени над 200 000 заявки за регистрация на търговски марки. Като вземем предвид и статистиката, че 1 от 5 заявки получават опозиция, това значи, че трябва да бъдете изключително внимателни и винаги да използвате помощта на специалисти в областта.

В Службата на ЕС по интелектуална собственост се регистрират почти 135 000 марки всяка година. Марките на ЕС са валидни във всички държави — членки на ЕС.

Не намирате услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ще намерим правилното за вас решение.