Физически лица

Търговски марки и интелектуална собственост

За много фирми и организации правата върху интелектуална собственост – а именно търговските марки и авторските права–- са един от най-важните им активи.

Предлагаме идентифициране, регистрация и защита на търговски марки и авторско право. Регистрация на патенти и полезни модели. Изготвяне на договори за лиценз, прехвърляне на марки и др.

Предлагани услуги от Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ в областта на интелектуалната собственост и търговски марки:

  • Консултации в областта на интелектуалната собственост;
  • Регистрация на български търговски марки, промишлени дизайни, географски означения и други;
  • Регистрация на европейски търговски марки и промишлени дизайни;
  • Регистрация на световни търговски марки;
  • Мониторинг и подновяване на търговски марки и други обекти на интелектуална собственост;
  • Подновяване на марки и други обекти;
  • Опозиция срещу търговска марка и представителство в производството пред административния орган и съда;
  • Регистрация на патенти и полезни модели;
  • Изготвяне на договори за лицензии, прехвърляне на марки и други.

0

+

По данни на EUIPO, за 2021 г. са подадени над 200 000 заявки за регистрация на търговски марки. Като вземем предвид и статистиката, че 1 от 5 заявки получават опозиция, това значи, че трябва да бъдете изключително внимателни и винаги да използвате помощта на специалисти в тази област.

В Службата на ЕС по интелектуална собственост се регистрират почти 135 000 марки всяка година. Марките на ЕС са валидни във всички държави — членки на ЕС.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.