Търговски марки и интелектуална собственост

Търговски марки и интелектуална собственост

Какви услуги предлагаме в областта на интелектуалната собтвеност и търговски марки?

  • Консултации в областта на интелектуалната собственост;
  • Регистрация на български търговски марки, промишлени дизайни, географски означения и други;
  • Регистрация на европейски търговски марки и промишлени дизайни;
  • Регистрация на световни търговски марки;
  • Мониторинг и подновяване на търговски марки и други обекти на интелектуална собственост;
  • Подновяване на марки и други обекти;
  • Опозиция срещу търговска марка и представителство в производството пред административния орган и съда;
  • Регистрация на патенти и полезни модели;
  • Изготвяне на договори за лицензии, прехвърляне на марки и други.

За повече информация по горните теми или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.

135000
търговски марки

В Службата на ЕС по интелектуална собственост се регистрират почти 135 000 марки всяка година. Марките на ЕС са валидни във всички държави — членки на ЕС.