Всеки млад бизнес има нужда от правен съвет


Последните няколко години показаха, че значението на start up проектите за българската икономика ще расте значително. Според нас, всеки млад бизнес има нужда от правен съвет преди да е започнал ефективно извършване на дейността си и преди извършване на голяма инвестиция.

На ежедневно ниво се сблъскваме с редица случаи, когато непотърсения правен съвет е довел до значителни загуби, а дори и до провал на проекта. За един млад бизнес е повече от значение превенцията, отколкото разрешаване на определен проблем.

Нашите адвокати ще Ви дадат съвет как да организирате дейността си, така че да не срещате правни или данъчни проблеми.


Нашите съвети към новите бизнеси са насочени както към технологичния, така и към стандартните нови бизнеси. Ние ще Ви дадем съвет по отношение на:

  • корпоративната структура;
  • регулаторните изисквания;
  • защита на интелектуалната собственост;
  • защита на личните данни;
  • осигуряване, счетоводство и данъчно структуриране.

Тъй като ние самите сме били start up, дълбоко разбираме проблемите, които възникват ежедневно при един нов бизнес.