За кои случаи ще се прилага новата регулация за банковите плащания?

Когато извършвате трансгранично плащане в евро, румънска лея или шведска крона, Вашата банка няма право да Ви таксува повече, отколкото би Ви таксувала за еквивалентна транзакция на територията на страната. Дори банките в европейски страни, извън еврозоната, трябва да прилагат това правило.

Това включва :

– трансфери между банки в различни европейски държави;

– теглене от банкомати в европейски държави;

– плащане с дебитна/кредитна карта на територията на ЕС;

– директни дебитни транзакции;

Да вземем следния пример : Вашата банка Ви таксува с по 1 лев за всяка транзакция, извършена от банкомат, който не е  част от Вашата банкова мрежа. При теглене от банкомат, който е на територията на друга държава членка на ЕС, банката следва да Ви таксува отново толкова.

Такси за ползване на карта

Важно е да се отбележи, че при плащане с дебитна или кредитна карта на територията на ЕС, търговците и банките не могат да ви таксуват допълнително само защото използвате определена карта. Същото важи и за онлайн покупки, извършени в страната, в която живеете, или в друга държава членка на ЕС.

Измами при плащане

ЕС налага редица мерки, в случай че Вашата карта е посочена като средство за плащане без Ваше разрешение. Така може да Ви бъде поискана сумата от не повече от 50 евро за разходите на измамното плащане. При кражба на картата или незаконно присвояване на средства от Вашата сметка без знанието Ви, банката би следвало да Ви възстанови сумата/покрие всички разходи.

Блокирани средства по сметка

Понякога, когато правите резервация онлайн, може да поискат данните от картата Ви и да „замразят“/“блокират“ определена сума по сметката Ви. Това се извършва от търговеца най-често, за да може да покрие евентуалните разходи, произтичащи от резервацията Ви (рум сървиз в хотел, щети по автомобила при rent-a-car и т.н.). За това обаче Вие предварително трябва да бъдете уведомени. След като извършите последното плащане, свързано с резервацията Ви, тази „блокирана“ сума по сметката Ви трябва незабавно да бъде отблокирана от банката Ви.

Директен дебит

Ако ползвате услугата „Директен дебит“ с Вашата банкова сметка, е възможно някой път при плащането да бъде сбъркана дължимата сума или пък изцяло плащането да бъде извършено по погрешка на трето лице. В такъв случай Вие имате право да изискате сумата да Ви бъде възстановена в срок от 8 седмици от плащането.

При проблеми свързани с плащане на територията на ЕС може да се свържете с Вашата банка. Те трябва да Ви отговорят писмено на запитването ви в срок от 15 дни ( или 35 дни при извънредни обстоятелства).

ВАЖНО : Правилата на ЕС за банковите такси при национални или интернационални плащания НЕ се прилагат за чековете. В много държави дори вече не се приемат като средство за плащане.

Публикувано на: 29/08/2018

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.