Георгиев & Петров

Има ли проблем, значи има и решение!

„Георгиев и Петров“ предоставя винаги услуги базирани на личното отношение към клиента, подплатено с богат опит и отлична теоретична подготовка на целия екип.

Физически лица

Гражданите могат да се обръщат към нас за съдействие в следните области

Защото сме достатъчно опитни и сериозни, за да може да ни поверите вашите правни случаи и защото все още не сме се разрастнали дотолкова, че да не ни е грижа за клиентите ни!

Семейно и наследствено право

Въпросите на семейното и наследственото право винаги са деликатни за всеки човек.

Вещно право

Проучване на собственост, съдействие при сключване на сделки, ипотеки, наемни договори и защита на собственост.

insurance law

Застрахователно право

Притежаваме опит в областта на застрахователното право и регулациите със задълбочени познания за застрахователния сектор.

Административно право

Често се случва Вие да не можете да влияете върху едно административно производство, но това не означава, че в действителност няма какво да направите и как за защитите интереса си.

Трудово право

Ако имате проблеми с вашият работодател, то ние ще ви помогнем да потърсите своите права и да получите полагащата ви се компенсация.

Корпоративни клиенти

Корпоративните ни клиенти могат да се обръщат към нас за съдействие в следните области:

Недвижими имоти и устройство на територията

Можем да ви съдействаме при придобиване на недвижими имоти, проблеми на устройството на територията, регулация, договори за строителство и др.

Търговски марки и интелектуална собственост

Независимо дали става въпрос за идентифициране, регистриране или защита на търговска марка или за идентифициране, регистриране и защита на авторско право, нашите адвокати по търговски марки работят с клиентите, докато те създават интелектуална собственост.

Енергетика

Ние помагаме на клиентите да структурират и договарят сделки в областта на енергетиката, да се ориентират в сложните регулаторни и разрешителни рамки, регулиращи енергийната индустрия, и да водят съдебни дела по въпроси, свързани с енергийния сектор.

Процесуално представителство

Можем да ви окажем пълно съдействие за всякакъв тип граждански, административни и търговски дела пред всички съдебни инстанции, арбитраж, съдебни изпълнители и други.

Договори и търговски сделки

Слючването на договори и търговски сделки, в които ще получите най-пълна защита на интересите ви, е нашият най-висок приоритет.

Дружествено и корпоративно право

Важно е бизнесът да е съсредоточен върху това, в което е най-добър. На нас може да разчитате за всички търговскоправни въпроси – корпоративни промени, учредяване на дружества и всякакви други въпроси в сферта.

Не намирате услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ще намерим правилното за вас решение.

Отзиви

Оценка на работата ни

Продажба на електрически скутери

От съвместната ни работа с адвокатско дружество „ Георгиев и Петров“ повече от 3 години, мога да споделя, че получаваме компетентно, професионално и бързо обслужване, съчетано с ясно разбиране на нуждите на клиента и постигане на ефективни резултати.

управител на Смарт Електрик Пойнт ООД

Expert WordPress development agency

Работата с професионалисти като Адвокатско дружество “Георгиев и Петров” е лека. Намерихме прекрасни партньори и приятели, които ни помогнаха с въвеждането на някои процедури и правни норми в работата ни. Също така спомогнаха за предоставянето на по-добра услуга от наша страна към клиентите ни. Твърдо препоръчвам адвокат Георгиев и екипа му!

WordPress агенция “Hlebarov.com”

Небанкова финансова институция

Работим с Адвокатско дружество Георгиев и Петров вече близо 4 години. Успяват да ни съдействат своевременно и адекватно при съдебно събиране на вземанията ни по кредити, както и да окажат цялостно правно обслужване във връзка с казуси, възникнали на ежедневна база в работния ни процес.

управител на “Моят кредит” ЕООД