Съдебна практика

Кредиторът отговаря за настъпили вреди вследствие на грешно ЕГН на 1 лице

Как да реагирам ако ЕГН-то ми е сгрешено и съм осъден неправилно? Често на банки, топлофикационни дружества, ВиК и други...

Отговорност на управители и собственици за задължения на фирмите им съгласно чл.19 от ДОПК

Макар и да е по-трудно да се ангажира отговорност на управители на едно търговско дружество, съществуват и такива хипотези. Знаем,...

Възможността да се защитим като собственик на недвижим имот от действия, които пречат на пълноценното използване на имота ни

Установен в Конституцията на Република България, принципът на неприкосновеност на частната собственост е изключително важен и неговото неспазване води до...

Перемпцията – привидното спасение на всеки един длъжник

Кога можем да говорим за перемпция? Когато взискателят (кредитор) по едно изпълнително дело (образувано при частен съдебен изпълните/държавен съдебен изпълнител)...