Топлофикация ме съди - какво да правя?

„Топлофикация заведе дело срещу мен – какво да правя?“ – подобни въпроси получаваме ежедневно от наши клиенти. Всъщност, едно подобно производство, за човек, който никога не е влизал в съдебна битка, може да е много стресиращо. Точно в този момент, нашият екип с богат опит в процесуалните „схватки“ с дружества за комунални услуги, може да ви съдейства.

Началото:

Настоящата статия има за цел да опише правилното поведение на всеки един клиент на Топлофикация, който е получил информация, че Топлофикация София ЕАД ( или друго комунално дружество – Топлофикации от различни градове, доставчици на студена вода или на ток) е образувало дело срещу него.

Много пъти в нашата практика сме имали клиенти, които когато получат книжа от съда и видят, че ги съдят Топлофикация или друго комунално дружество, буквално захвърлят книжата в кофата, смятайки, че така всичко ще им се размине…

Уви, нашата съдебна система не работи така. Процесуалните срокове, които са уредени в ГПК преимуществено са преклузивни т.е ако изпуснете срок да подадете възражение или отговор, то след този срок вие вече нямате право да го направите и съдът няма да има друг избор, освен да ви осъди и да приеме за напълно достоверно твърдението на комуналното дружество, че вие му дължите пари.

Много често една навременна консултация със специалист, може да ви спести бъдещи допълнителни разходи, на които ще бъдете осъдени, ако комуналното дружество спечели делото. В някои случаи, при спор на две инстанции, тези разноски могат да достигнат и 1000 лева.

От изключителна важност е, когато получите книжа ( документи) от съда, че срещу вас има заведено дело от Топлофикация или друго комунално дружество, да се обърнете максимално бързо към специалист, който да прегледа делото и да даде своето мнение относно това, до колко и какви шансовете имате за спечелване на делото, с оглед твърденията на ищцовото дружество и ангажираните от тях доказателства.  Често се случва, че подобни дела са еднотипни и човек с опит би могъл да ви даде доста голям процент на сигурност дали има смисъл да се браните по делото, каква стратегия да изградите и т.н.

Друга особеност на тези дела, която трябва да се знае от всички клиенти на такива комунални услуги, е че тези задължения се погасяват с 3 годишна давност. Важно е, че се проследи в общите условия дружествата доставчици, кога една сума е станала изискуема, за да може да се прецени дали претенцията на Топлофикация е погасена по давност или не.

Все още в нашата практика срещаме чести случаи, при които Топлофикация София ЕАД се опитва да префактурира едно задължение от период погасен по давност, като по този начин промени датата, от която същото е станало изискуемо. Хубаво е в такива случаи, да се консултирате със специалисти в областта и имащи опит, за да сте сигурни, че няма да платите нещо, което не дължите вече.

Същината:

Ако всичко е минало по план и вие сте навели всички релевантни възражения в едно подобно съдебно производство пред съд, то можете да очаквате решения на първоинстанционният съд. Много често, успяваме да спечелим определено дело, защото се възползваме от процесуални пропуски на дружествата доставчици на комунални услуги, които поради големия обем и дела, които имат, проспиват някое указание на съда.

Важно е да се знае, че комуналните дружества трябва да докажат съществуването на облигационна връзка между тях и своя клиент, което е най-важното основание, за да породи дължимост на претендираните суми.

Подобна облигационна връзка най-често се доказва с акт за собственост или с доказателства за учредено право на ползване на определено лице. Разбира се, при съсобственост, комуналните дружества следва да докажат и посочат изрично кой от собствениците какъв процент идеални части има. Общо взето това е едно от основните възражения, които можете да релевирате в един процес, но има още дузина такива, които също можете да посочите и съдът да се съобрази с тях.

След като имате решението на първа инстанцията, много често се стига до обжалване на това решение и то особено от комуналните дружества в хипотезите, в които съдът е отхвърлил частично или изцяло тяхната претенция. Разбира се, това не следва да ви плаши. Втората инстанция разглежда спора само от правна гледна точка и много рядко събира нови доказателства или обсъжда фактическата обстановка.

КРАЙ:

Всяка съдебна битка завършва с влязло в сила съдебно решение. В него се установява и крайния резултат от делото, като на загубилата страна се възлагат всички сторени разноски. Ако вие сте загубилата страна и все пак сте били осъдени да заплатите задължението и разноските на дружеството доставчик, ви съветваме да заплатите или разсрочите, тези суми максимално бързо, за да не стига до образуването на изпълнително дело при съдия изпълнител, където отново ще ви бъдат начислени допълнителни разноски, които да плащате.

Разбира се, дори да се е стигнало до изпълнително дело, дори и там има как да се браните и да навеждане възражения, но това ще бъде тема на последваща статия. 

Съществуват и варианти, в които вие започвате някоя съдебна битка срещу дружество за комунални услуги, за да защитите свое право или да получите обезщетение от неправомерно тяхно действие, но и тук хипотезите са неизброимо много, затова няма да навлизаме в подробности. Какъвто и казус да имате, не забравяйте най-важното – действайте бързо и се обърнете към специалист в областта, който да ви посъветва какво да предприемете по най-правилния начин

ИЗВОД

Дело Топлофикация

Ако нямате опит в подобни дела, то нашият съвет е винаги да се обърнете към специлиаст (адвокат), който да разгледа вашите документи и да ви даде мнение относно вашето най-правилно поведение в един такъв сблъсък.

Публикувано на: 28/09/2021

адв. Димитър Петров

Адвокат Димитър Петров е практикуващ адвокат от 2016 г. и има дългогодишен опит като правен консултант в няколко големи търговски дружества. Специализирал е в сферата на гражданското и административното право. Тясна специализация в успешни съдебни производства срещу монополистите в сферaта на комуналните услуги. Докторант в катедра „Обща теория на правото” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.