Кога не течаха срокове през съдебната ваканция?

Съдебната ваканция (чл. 61, ал. 2 от ГПК) през 2018 г. беше първата и последната, през която процесуалните срокове за страните спираха да текат. Нормата, приета с Държавен вестник бр. 86 от 2017 г., гласеше, че сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Защо се наложи промяна?

Това не дотам сполучливо решение беше отменено от Народното събрание на 26.07.2018 г. Идеята сроковете да не текат през съдебната ваканция беше инкорпорирана в текста на чл. 61, ал. 2 от ГПК през есента на 2017 г. и целта беше да уреди действителна съдебна ваканция за страните по граждански дела – т.е. срокове да не текат, докато страните и техните процесуални представители са във ваканция или отпуск.

Ефектът обаче беше едно неравнопоставено положение на страните. На практика едната страна в процеса разполагаше с много повече време от другата – в някои случаи с месец и половина, защото срокът за нея, ще е започнал да тече преди началото на ваканцията и ще бъде спрян за месец и половина до 1-ви септември.

Откога ще се прилага промяната?

Промяната ще влезе в сила от 1-ви септември 2018 г., така че починете си през тази съдебна ваканция – срокове за страните няма да текат тази година.

При нужда от защита по съдебни дела, не се колебайте да се свържете с екипа ни 

Публикувано на: 29/07/2018

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.