обезщетение

Кредиторът отговаря за настъпили вреди вследствие на грешно ЕГН на 1 лице

Как да реагирам ако ЕГН-то ми е сгрешено и съм осъден неправилно? Често на банки, топлофикационни дружества, ВиК и други...

Определяне на обезщетението за неимуществени вреди от съда по справедливост

Кои са критериите за определяне на обезщетението за неимуществени вреди от съда по справедливост? Размерът на обезщетенията за неимуществени вреди...