Вещно право

Безвъзмездна помощ от ЕС за обновяване на жилищните сгради – регистрация на сдружение на собствениците по ЗУЕС

Европейският съюз предоставя финансиране за редица проекти и програми, свързани с обновяване на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по...
Прочети повече

Възможността да се защитим като собственик на недвижим имот от действия, които пречат на пълноценното използване на имота ни

Установен в Конституцията на Република България, принципът на неприкосновеност на частната собственост е изключително важен и неговото неспазване води до...
Прочети повече