Вещно право

Безвъзмездна помощ от ЕС за обновяване на жилищните сгради – регистрация на сдружение на собствениците по ЗУЕС

Европейският съюз предоставя финансиране за редица проекти и програми, свързани с обновяване на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по...

Възможността да се защитим като собственик на недвижим имот от действия, които пречат на пълноценното използване на имота ни

Установен в Конституцията на Република България, принципът на неприкосновеност на частната собственост е изключително важен и неговото неспазване води до...